Kalendárium historických událostí města Ostravy

kalendarium
kalendarium
Pondělí, 9. 4. 2018, 9:54 - 11. duben 1923 Skladatel, dirigent a pedagog Harry Macourek se narodil 11. dubna 1923 v Banské Hodruši na Slovensku. Od roku 1940 vedl v Ostravě vlastní jazzovou kapelu známou jako Macourkova rytmická šestka nebo Hot 6, v níž hrál na hot–harmoniku a aranžoval. Již tehdy psal své první skladby a spolupracoval s Josefem Kainarem.

Po maturitě na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě studoval v letech 1942–1947 na konzervatoři v Praze dirigování a skladbu. V r. 1946 spoluzakládal divadlo satiry v Praze, působil mj. jako sbormistr Národního divadla nebo umělecký vedoucí Souboru Julia Fučíka. V letech 1954 až 1969 pracoval v Československém rozhlase jako vedoucí redakce malých hudebních žánrů. Harry Macourek je znám především jako představitel šířeji pojímané populární hudby – autor písní, muzikálů, revue, scénické hudby apod. Skládal rovněž hudbu vážnou, jazzovou i filmovou (např. Dobří holubi se vracejí, Za humny je drak, Spadla z oblakov). Zemřel 13. ledna 1992 v Praze.

14. dubna 1879

Na Velikonoční pondělí 14. dubna 1879 uspořádala Čtenářská beseda ve Františkově údolí v sále Strassmannova hostince své první divadelní představení. Ochotnický kroužek spolku sehrál dvě frašky se zpěvy A. Volfa – „Osudný den fidlovačky aneb Strašidlo v ševcovské dílně“, a „Fotografická dílna v Praze“. Spolek byl po Občanské besedě druhým nejstarším českým čtenářským spolkem v Moravské Ostravě. Ustavil se v r. 1869 a původně se zde scházeli Češi i Němci. Českých členů však přibývalo a spolek záhy vystupoval jako ryze český. Svou činnost zaměřil především na nižší vrstvy obyvatelstva a jejich zájmům přizpůsobil rovněž fond knih a časopisů. Knihami i finančními dary spolek bohatě podporoval mj. závodní z dolu Hlubina František Kordula nebo obchodník Karel Vrána. V roce 1894 měla spolková knihovna 650 svazků a spolek 128 členů.

15. dubna 1835

První pokus o uskutečnění projektu stavby železnice spojující Vídeň s Haličí ztroskotal na nesouhlasu konzervativního císaře Františka I. 15. dubna 1835, krátce po nástupu nového panovníka, požádal bankéř Salomon Rothschild o udělení privilegia na stavbu železniční trati znovu. Císař Ferdinand I. byl tomuto projektu nakloněn a 4. března následujícího roku mu udělil privilegium na dobu padesáti let s tím, že dráha bude včetně odbočných tratí na Brno, Olomouc a Opavu dostavěna do deseti let. Trať byla předávána do provozu po jednotlivých úsecích. První osobní vlak vyjel 6. ledna 1838 z Vídně do Wagramu. Finanční komplikace stavbu dráhy na čas zastavily. Naštěstí se podařilo získat souhlas s prodloužením termínu dokončení o dalších deset let. V r. 1847 dospěla stavba do Bohumína. Závěrečný úsek z Bohumína do Osvětimi a Bílska včetně odbočky ze Svinova do Opavy se podařilo dokončit přesně v termínu – v březnu 1856.

Zpracoval Archiv města Ostravy

Hrušov
Hrušov
Jízdí řád
Jízdí řád
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
 

« zpět do rubriky