Kalendárium historických událostí města Ostravy

Historické kalendáium
Historické kalendáium
Pátek, 23. 3. 2018, 14:23 - 27. března 1898 Tento den se konala slavnost položení pamětního kamene při příležitosti dokončení stavby Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Správní rada pivovaru a revisoři účtů přijeli do varny pivovaru, kde byl vysloven dík stavitelům Františku Jurečkovi a Bohumilu Židlickému a všem firmám, které dodaly zařízení pivovaru, jakož i všem mecenášům stavby.

Poté odevzdal předseda správní rady Josef Hýbner pivovar sládkovi Františkovi Hörbingerovi. Sládek sdělil, že se všemožně vynasnaží, aby závod prosperoval, neboť má dvojí význam: vlastenecký a hospodářský. Následovala valná hromada pivovaru ve velkém sále Národního domu (dnes Divadlo J. Myrona) za přítomnosti 156 akcionářů, zastupujících 1219 akcií s 233 hlasy. Průběh valné hromady byl krátký, avšak plný nadšení, jelikož účastníci byli s dosavadní prací spokojeni.

28. března 1938

V Německém domě v Moravské Ostravě se konala veřejná schůze Henleinovy Sudetendeutsche Partei s účastí asi 400 osob, kteří s nadšením přijali výroky o tom, že z české strany se krok za krokem ustupuje před henleinovskými požadavky a že je velkým úspěchem, když Hitler jedná o otázce sudetských Němců se západními státníky a cizozemské časopisy přinášejí úvahy, že Československo musí ve svém vztahu k Němcům napodobit strukturu a zvyklosti Švýcarska. Henleinovský krajský vedoucí Barwig z Krnova zde prohlásil, že jeho strana bude bojovat tak dlouho, dokud poslední český státní zaměstnanec neopustí Sudety, označované za jejich "domovinu".

29. března 1918

Obdeník Duch času přinesl zprávu o úmrtnosti italských zajatců ve Vítkovicích. Bydleli v nouzových barácích a byli nasazeni k různým pracím. Jejich zdravotní stav byl nadmíru špatný. Umírali denně následkem hladu a epidemií. Stalo se již také, že vyčerpáním na cestě do práce klesli k zemi a byli mrtvi. V lednu 1918 jich zemřelo 7, v únoru 29 a v březnu již 77 zajatců. Celkem prošlo železárnami 4781 italských zajatců, přičemž 282 z nich zde zemřelo. Úhrnem bylo na hřbitovech v Moravské Ostravě, Vítkovicích, Přívoze, Zábřehu a Hrabůvce v letech Velké války pochováno více než 300 italských vojáků.

Připravil Archiv města Ostravy 

« zpět do rubriky