Další muž na odstřel?

Jan Kopal
Jan Kopal
Čtvrtek, 1. 3. 2018, 11:33 -

Patřím mezi ty, kteří přivítali jako dobrou zprávu pro Českou republikou, že mediální analytik, autor mnoha zajímavých knih a v neposlední řadě též vysokoškolský pedagog Petr Žantovský byl ve středu zvolen do rady ČTK. Jeho jméno je zárukou poctivého a nestranného přístupu k dohledu na touto významnou institucí. Byl nominantem ANO, ale jeho podpora coby uznávaného odborníka a nestraníka šla napříč politickým spektrem, což je s ohledem na jeho mandát velmi pozitivní.

Petr Žantovský patří k erudovaným znalcům dějin české a československé žurnalistiky. Zná její světlé i stinné stránky. Působil jako místopředseda Syndikátu novinářů ČR (1998-2000)a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (2000-2003). Patří k pravidelným přispěvatelům Parlamentních listů a jeho mediální analýzy týkající se zejména produkce České televize jsou hojně čteny a ceněny.

Pro pravdoláskařské kruhy však působí Petr Žantovský jako rudý hadr pro býka. Naši mediální svazáci tak ostatně reagují na všechny, kteří nejsou jejich krevní skupiny a jejich vyznání. Zavilý osobní odpůrce a násoska Jan Rejžek se z veřejného prostoru sice před časem odporoučel, ale jistě ho nahradí jiní, stejně agilní a snaživí jako on. Nedivil by se ani tomu, kdyby se strhla kampaň srovnatelná s někdejší bátoriádou. Nejen z tohoto důvodu mu držím palce a přeji, ať se v nové funkci daří. Nestranná novinařina může jen prospět zatuchlým a stojatým vodám českého mediálního rybníčku.

Mgr. Bc. Jan Kopal

 

« zpět do rubriky