Česká ekonomika poroste dále i v příštím roce, i když ne tak silně, jako letos

Úterý, 14. 11. 2017, 11:00 -

Podle poslední prognózy Hospodářské komory má růst HDP v průměru za letošní rok činit 4,5 %. Dnešní data z ČSÚ pro nás nejsou překvapením a ukazují, že naše predikce rozhodně není přehnaně optimistická. Námi prognózované hodnoty za rok 2017 bude dosaženo i v případě, že v posledním kvartálu letošního roku dojde k relativně výraznějšímu meziročnímu zpomalení na 4 %.

Díky našim předstihovým ukazatelům a zpětné vazbě z 15tisícové členské základy se opět prokázalo, že predikce Hospodářské komory jsou blíže realitě než prognózy veřejných institucí. Již ze zářijového Komorového barometru vyplynulo, že naprostá většina podniků předpokládá v 2. letošním pololetí stejnou nebo lepší ekonomickou situaci. Podobně jako v druhé polovině roku 2015 jsme pro 2. pololetí 2017 zaznamenali výraznější výkyv podnikatelské nálady malých a středních podniků směrem nahoru. Tyto předpoklady jsme rovněž zakomponovali do makroekonomického modelu.

I vzhledem k situaci na trhu práce budou firmy (především ty velké) v příštím roce výrazněji než letos investovat, a to především do nových technologií a do robotizace. Domácí poptávka tak i díky tomu bude robustní a dominantní. Růstový trend české ekonomiky by měl pokračovat též v příštím roce, i když ne tak silně, jako letos. Reálný růst HDP dosáhne 3,6 %, celkově to ale znamená výrazně příznivý ekonomický vývoj.

Růst české ekonomiky bude vyšší než růst potenciálního produktu (zůstane kladná produkční mezera), příznivě poroste produktivita, za čímž bude stát vysoká investiční aktivita firem. Česká ekonomika bude opět pokračovat v konvergenci k vyspělým zemím eurozóny.

Karina Kubelková, hlavní analytička Hospodářské komory

 

« zpět do rubriky