Bezpečně do školy

Školní aktovka s reflexními prvky
Školní aktovka s reflexními prvky
Pondělí, 26. 8. 2019, 9:48 - Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z důvodu návštěvy zájmových kroužků.
Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních
lavic. Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez doprovodu dospělé
osoby, bude září významným obdobím. Na začátku nového školního roku bývají děti plné zážitků,
které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba,
aby i přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se
případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli začátek školního roku
podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně
připravovat. Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je
už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé školáky.
Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného
přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne
na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě
s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na
druhou stranu. Naučte malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a
přesvědčte se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů.
Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení na červenou,
mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě
bylo při pohybu v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je
k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek
až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit
třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu
radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát si od nich žádné
předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se
špatnými úmysly mohou použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou
situaci děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a nesmí uvěřit
všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení do nového školního
roku.
 

« zpět do rubriky