Zaměstnavatelem regionu je letos v Moravskoslezském kraji společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech

Čtvrtek, 1. 6. 2017, 3:28 -

Slavnostní vyhlašování letošních regionálních kol ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku v Olomouckém a Moravskoslezském kraji proběhlo 30. května na půdě Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Jedničkou mezi zaměstnavateli se v Moravskoslezském kraji v kategorii do 5.000 zaměstnanců stala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Setkání zástupců předních zaměstnavatelů letos cíleně probíhají na půdě významných krajských technických univerzit. Klub zaměstnavatelů, který ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku už tradičně organizuje, tím chce podpořit úzkou spolupráci univerzit s firmami při přípravě budoucích absolventů.

Děkan Fakulty strojní VŠB -TU Ostrava, Ivo Hlavatý, seznámil zaměstnavatele s historií a jednotlivými fakultami univerzity. Uváděl konkrétní příklady spolupráce s podniky, které podporují studium technických oborů a nabízejí studentům a absolventům VŠB-TU stáže, témata diplomových prací a zajímavou profesní kariéru. Podrobněji se věnoval oborům a rozvoji vzdělávacích programů na Fakultě strojní. Této fakultě se už několik let daří udržet stabilní počet studentů a absolventů. Je to díky řadě zajímavých projektů, např. Poslední strojař, v nichž sami studenti prostřednictvím sociálních sítí sdělují mladé generaci, že technické obory jsou zajímavou a perspektivní volbou pro pracovní kariéru. 

Setkání zaměstnavatelů před slavnostním vyhlášením výsledků Sodexo Zaměstnavatel regionu obohatily v odborném programu prezentace personálních projektů společností Fatra, Klein Automotive a Koyo Bearings Česká republika. Hlavní témata se týkala budování firemní kultury, podpory technického vzdělávání na základních školách a efektivity v náboru při získávání kvalitních zaměstnanců. 

Na závěr setkání byly zveřejněny výsledky pro Moravskoslezský kraj a jménem organizátora je zhodnotil Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů: "V Moravskoslezském kraji se letos firmy asi potýkali s jinými starostmi, než je vylepšování značky zaměstnavatele v naší soutěži, což se v tomto kraji projevilo na nižší účasti. Vítězství se tak stalo snadnou kořistí nošovické automobilky Hyundai."

Štěpán Tůma, marketingový ředitel Sodexo Benefity, generálního partnera soutěže, ocenil výsledky soutěže v Moravskoslezském kraji: „Pokud si v dnešní době zaměstnavatelé chtějí udržet motivované a loajální zaměstnance, musí jim nabídnout něco navíc. Ti nejlepší se odlišují především zájmem a podporou vyváženého pracovního a soukromého života svých zaměstnanců. A jak dokazují dnešní vítězové, tato investice se jim vyplácí." 

Martin Chmela, Human Resources Department manažer společnosti Hyundai Motor Manufactoring Czech k úspěchu v soutěži uvedl: "Spokojenost zaměstnanců je pro nás velmi důležitá, proto aktivně pracujeme na všech HR oblastech počínaje přívětivým pracovním prostředím přes adekvátní odměny až po perspektivu zaměstnání a kariérního růstu. Snažíme se řídit podle motta „Hyundai = celoživotní partner nejen v oblasti automobilů.“ ohodnocení, nabízené benefity, možnost vzdělávání a kariérního růstu. "

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky