Uzavírka nejfrekventovanějších křižovatek v Českém Těšíně bude o týden kratší

Pátek, 22. 9. 2017, 17:19 -

Od půlnoci z pátku a na sobotu, to je z 22. na 23. září bude v Českém Těšíně ukončena uzavírka křižovatek silnic Viaduktová, Ostravská, Frýdecká a Jablunkovská. Z pátku na sobotu bude zprůjezdněn i hraniční most Družby. Původně měly práce trvat až do 1. října.

Vedoucí oddělení dopravy Tomáš Hloušek zhodnotil, že díky dobře připraveným a označeným objížďkám se obtížná a dlouhá uzavírka zvládla bez problémů. „Dík patří stavařům, že opravdu tak komplikované práce zvládli rychleji, než se předpokládalo,“ doplnil Hloušek.  

Stavební práce na rekonstrukci kanalizačních stok pod uvedenými pozemních komunikacemi provádí a náklady hradí vodárenská společnost SmVak. 

Probíhající vodohospodářská stavba zahrnuje 525 metrů kanalizační sítě a související infrastruktury, téměř 300 metrů je prováděno bezvýkopovou metodou, V koordinaci s investicí do kanalizace bude v Karvinské ulici vyměněno také 126 metrů vodovodního potrubí z šedé litiny.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky