ÚAMK - Termíny letních školních prázdnin v Evropě (nejen) pro motoristy

Pátek, 2. 6. 2017, 5:52 -

S počátkem i koncem školních prázdnin se pojí nemalé dopravní komplikace. Určitě se vyplatí pečlivě zvážit, kdy vyrazit na evropské silnice  
V příloze termíny začátků a konců školních letních prázdnin ve státech EU 28, Norsku a Švýcarsku.
 
Termíny letních školních prázdnin zdaleka nejsou v rámci Evropské unie jednotné. Čeští školáci a středoškoláci se budou moci oddávat zaslouženému letnímu odpočinku od 1. července do pátku 1. září. Podobně na tom budou jejich vrstevníci v Belgii, Irsku a Polsku. Nejdříve – už od posledního květnového dne -  se mohou začít radovat z letního volna děti základních škol v Bulharsku, stejně na tom budou všichni školáci a středoškoláci v Litvě. To školáci a studenti středních škol v Bavorsku si budou muset počkat až do 29. července, prázdniny jim však budou končit až 11. září. Zhruba tříměsíční volno čeká na žáky škol v Bulharsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, na Maltě a v Rumunsku.
 
S letními školními prázdninami se pojí i hlavní sezona dovolených. Miliony motoristů budou nejen křižovat naším kontinentem ze země do země, ale i poznávat krásy a zajímavosti jejich vlastních zemí. Mnoho lidí také využije dnů volna a příznivého počasí k návštěvě svých blízkých. Často též vyrazí na své chaty či chalupy. Zkrátka vypukne každoroční stěhování národů. A kočovat budou i Češi. Z Výběrového šetření cestovního ruchu provedeného Českým statistickým úřadem vyplývá, že v loňském roce uskutečnili na 4 276 000 zahraničních cest spojených s minimálně 4 přenocováními. Vyráželi hlavně ve třetím čtvrtletí (tedy v červenci až září), to uskutečnili zhruba 2 555 000 cest. Nejnavštěvovanější destinací bylo Chorvatsko, následují Slovensko a v těsném závěsu Itálie, dále pak Rakousko a Řecko. Na cestu spojenou s maximálně třemi noclehy vyrazilo dalších 1 276 000 Čechů, z toho 355 000 ve třetím čtvrtletí. Jednalo se hlavně o Slovensko, Rakousko a Německo.
 
Na silnicích a dálnicích bude rušno po celé letní období, nicméně se zvýšeným provozem, a tedy i nemalými dopravními komplikacemi bude třeba počítat v období začátku i konce školních prázdnin. Snad každý z nás si vybaví nekonečné kolony pomalu se vlekoucích vozidel, které nejednou na dlouhé minuty a v případě vážnějších nehod na celé hodiny zcela znehybní. V takové situaci si zpravidla přísaháme, že příští rok uděláme vše pro to, abychom se podobným komplikacím vyhnuli. „Určitě se vyplatí vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. Termín, kdy vyrazíme na dovolenkový pobyt, či se z něho naopak budeme vracet, je tak dobré pečlivě naplánovat. A také je dobré předem zjistit, kde typicky může doprava váznout, a tedy připravit si záložní objízdnou trasu pro případ vážnějších komplikací,“ říká Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Z pohledu letního cestování můžeme za nejrizikovější dny považovat pátky a soboty. Již tradičně je absolutně nejhorší cestovat do zahraničí 28. až 30. července. V tuto dobu začínají prázdniny v nejlidnatějších německých spolkových zemích, a proto očekáváme dopravní kolaps téměř všech tras do letních destinací v Evropě,“ dle zkušeností predikuje dopravní situaci Petr Vomáčka z ÚAMK.

Termíny letních školních prázdnin 2017 ve státech EU 28, Norsku a Švýcarsku

Země Termíny letních školních prázdnin 2017 Země Termíny letních školních prázdnin 2017
Belgie 1.7.-31.8. Malta 29.6.-24.9.
Bulharsko 31.5.-15.9.* Německo viz tab. níže*
Česká republika 1.7.-1.9. Nizozemsko viz tab. níže*
Dánsko 24.6.-8.8. Polsko 1.7.-31.8.
Estonsko 7.7.-31.8. Portugalsko 23.6.-15.9.
Finsko 4.6.-11.8. Rakousko 1.7.-10.9.*
Francie 8.7.-30.8. Rumunsko 17.6.-10.9.
Chorvatsko 16.6.-3.9. Řecko 16.6.-9.9.
Irsko 1.7.-31.8. Slovensko 3.7.-31.8.
Itálie 8.6.-12.9.* Slovinsko 26.6.-31.8.
Kypr 22.6.-8.9. Španělsko 20.6.-19.9.*
Litva 31.5.-31.8. Švédsko 12.6.-20.8.
Lotyšsko 1.6.-31.8. Velká Británie viz tab. níže*
Lucembursko 15.7.-14.9. Norsko 22.6.-20.8.
Maďarsko 16.6.-31.8. Švýcarsko 1.7.-27.8.

 

Upřesnění termínů letních školních prázdnin 2017 ve vybraných evropských státech
 

Velká Británie Termíny Německo Termíny
Anglie 17.7.-5.9. Bádensko-Württembersko 27.7.-9.9.
Severní Irsko 1.7.-31.8. Bavorsko 29.7.-11.9.
Skotsko 28.6.-15.8. Berlín 20.7.-1.9.
Wales 22.7.-3.9. Braniborsko 20.7.-1.9.
    Brémy 22.6.-2.8.
Nizozemsko Termíny Hamburk 20.7.-30.8.
Střední region 8.7.-20.8. Hesensko 3.7.-11.8.
Jižní region 15.7.-27.8. Meklenbursko - Přední Pomořansko 24.7.-2.9.
Severní region 22.7.-3.9. Dolní Sasko 22.6.-2.8.
    Severní Porýní - Vestfálsko 17.7.-29.8.
Bulharsko Termíny Porýní-Falc 3.7.-11.8.
Základní škola 1.-4. ročník 31.5.-15.9. Sasko 26.6.-4.8.
Ostatní ročníky ZŠ a střední školy 30.6.-15.9. Sasko-Anhaltsko 26.6.-9.8.
    Šlesvicko-Holštýnsko 24.7.-2.9.
Rakousko Termíny Durynsko 26.6.-9.8.
Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň 1.7.-3.9.    
Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousko, Štýrsko 8.7.-10.9. Itálie a Španělsko - mohou být lehké regionální rozdíly

 

« zpět do rubriky