ÚAMK radí: Které dokumenty do auta?

Čtvrtek, 25. 1. 2018, 8:51 - Všichni to notoricky známe: řidičský průkaz, občanský, zelenou kartu… Samozřejmě, že je to pravda, ale nikoliv úplná. Navíc je řada situací, kdy musíte mít sebou i další potvrzení či jiné dokumenty. Zkrátka, zvláště před delší cestou, jakou jistě zanedlouho budou putování na jarní prázdniny, které v Čechách začínají 5. února, je toho třeba více. Co všechno? ÚAMK vám poradí.

Řidičský průkaz. Je naprostou samozřejmostí, stejně jako fakt, že se musí jednat o platný řidičský průkaz, nebo-li oprávnění k řízení motorového vozidla. Hned dodejme, že při cestách do vzdálenějších zemí, tedy mimo území Evropské unie (mimo Švýcarska, Norska a Lichteštejnska), potřebujeme tak zvaný mezinárodní řidičský průkaz. Jsou dva typy, tak zvaný „ženevský“ (dle Úmluvy o silničním provozu z roku 1949) a „vídeňský“ (příloha 7 této úmluvy z roku 1968). První je platný 1 rok, druhý 3 roky a je platný podle toho, ke které úmluvě která země přistoupila (více k té první „ženevské“). Podrobnosti na: http://www.uamk.cz/aktuality/1339-mezinarodni-ridicsky-prukaz.

Další důležité je, zda vás váš řidičský průkaz opravňuje k řízení vozidla či motocyklu dané kategorie. Jinými slovy, díky mezinárodní dohodě můžete třeba s řidičským průkazem třídy B v Itálii řídit skútr, ale rozhodně ne velký motocykl. Za daný přestupek hrozí nejen pokuta, ale i zákaz řízení na určitou dobu.

Za absenci řidičského průkazu hrozí pokuta, i když policie je schopna si podle vašeho dalšího dokladu a sdělených údajů ověřit, že máte platný řidičský průkaz.

Malý technický průkaz. Hovoříme o osvědčení o registraci vozidla. Hlavními údaji na něm jsou poznávací značka a údaje o provozovateli, tedy vaše příjmení a jméno (tedy údaje fyzické osoby) nebo, a to je druhá možnost, obchodní jméno společnosti. Jakmile s vozidlem patřícím firmě vyrazíte do zahraničí může nastat problém – jaký máte vztah k dané firmě, jste oprávněn používat její vozidlo, máte k tomu svolení…? Proč tolik obav? Protože v řadě zemí západní Evropy platí tak zvaný nizozemský systém, kdy v případě, že se nevyřeší případný přestupek s řidičem na místě, nese zodpovědnost a následky (tedy i možné vysoké pokuty) provozovatel – tedy daná firma zapsaná v malém technickém průkazu.

Proto odborníci ÚAMK doporučují na zahraniční cesty vézt sebou ověřené potvrzení, souhlas provozovatele s poskytnutím vozidla danému řidiči na určité období. Tedy potvrzení o užívání vozidla vlastněného cizí osobou/firmou. Více na: www.uamk.cz/chorvatsko-rady-na-cestu/cestujeme-vypujcenym-vozem.

Opět platí – česká policie si absenci malého techničáku dokáže ověřit z policejního vozu, ale nevyhnete se pokutě. 

Zelená karta. Je dokladem o platném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Jedná se o složenku se zaplacenou částkou zelené barvy, která potvrzuje vaše povinné ručení. Za její absenci hrozí na místě pokuta, v některých případech zemí jako Makedonie a podobně pak povinnost zajistit si na místě nové povinné ručení nebo zajistit si zaslání duplikátu. Jinými slovy, celní správa nebo policie dané země si ověřuje skutečnost, že na jeho území nevznikne škoda, kterou nebude mít kdo uhradit.

Formulář o nehodě. V souvislosti se zelenou kartou a možnou nehodou je zcela na místě mít sebou ještě jeden dokument -  mezinárodní formulář o dopravní nehodě. Jeho vyplnění i v případě havárie v zahraničí je poměrně snadné, protože ten český má návodový text jak v češtině tak angličtině. Tedy mohou ho vyplnit a podepsat obě strany dopravní nehody. Více na: www.mdcr.cz/.../Formular-zaznamu-o-dopravni-nehode?...záznam%20o%20dopravn.   

Občanský průkaz. Pokud budeme vycházet striktně ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, pak se tam nehovoří o tom, že sebou musíte mít při řízení vozidla občanský průkaz. Z druhé strany jste povinni prokázat svoji totožnost. To můžeme jak platným občanským průkazem, tak cestovním pasem.

V zahraničí přichází v úvahu především druhá varianta. Je ale třeba mít na paměti, že některé zahraniční země vyžadují, aby byla zajištěna platnost pasu ještě několik měsíců po vstupu do země. Obvykle tři, ale někdy i šest nebo více měsíců. Totéž platí při silniční kontrole v těchto zemích. Navíc při příjezdu automobilem například do Turecka je tento fakt (příjezd konkrétním vozem) zaznamenán přímo do pasu.

Lékařský posudek. Konkrétně jde o posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění zákona č. 361 a vyhlášek č 2772004 Sb. a č. 72/2011 Sb. Způsobilost řídit motorové vozidlo musí prokazovat všichni řidiči starší 65 let, přičemž tento první posudek je platný na 3 roky. Všechny následující pak jen na 2 roky. Bez tohoto potvrzení může pohlížet policie na daného řidiče, jako na nezpůsobilého řízení a nemusí povolit další cestu daného řidiče za volantem. Dodejme, že dřívější předpisy vyžadovaly takovéto potvrzení dříve, ale s ohledem na prodlužování věku lidí a dobrou zdravotní kondici obecně, se v Evropě ustálila hranice 65 let. Některé země jsou přísnější, tudíž je nezbytné na lékařský posudek nezapomínat. Například na Slovensku nově platí, že silní diabetici mají informaci o této nemoci zaneseny nově přímo v řidičských průkazech. V případě této i některých další závažných onemocnění je tedy na místě i pro české řidiče mít sebou samostatně informaci o vaší nemoci, aby měli záchranáři v případě nutnosti v cizině informace kompletní a rychle dostupné.

Ústřižek dálniční známky. V případě jízdy po dálnici je v ČR nezbytná dálniční známka, jejíž druhý díl je nutné mít ve vozidle, a to včetně vyplněné poznávací značky vozidla. Jinak může být řidič pokutován jak policií, tak příslušníky celní správy. Nejvyšší bloková pokuta na místě může dosáhnout 5 000 Kč. Ve správním řízení se peněžitý trest může vyšplhat až na 100 000 korun. Dodejme, že méně známým faktem je, že za určitých situací může být policií nebo celní správou požadována kauce od 5 000 do 50 000 Kč nebo odstaveno vozidlo jedoucí bez dálniční známky.  

Obdobně je tomu v zahraničí. Například v Rakousku může pokuta dosáhnout až 80 000 Kč. Celkově lze Evropu rozdělit na: 13 zemí využívajících pro placení za jízdu po dálnicích mýtnice, a 8 zemí které preferují dálniční viněty.

Například v Rakousku (nově letos jde o klasickou i elektronickou vinětu) velmi přísně trestají případy, kdy jsou klasické viněty přelepovány z vozu do vozu. Navíc využívají ke kontrole speciálního programu v kamerovém systému, který je schopen rozeznat přelepování, nebo-li přeprodej vinět. A to tak, že vyslaný signál detekuje nedostatek miniaturních kovových částeček v lepidle známky. Přelepováním se její množství sníží a takovou situaci přístroj a policie vyhodnotí jako podvod.

Další dokumenty. Samozřejmě, že tím jsme počet nezbytných dokumentů, které sebou musíte, nebo byste měli mít v autě sebou, zdaleka nekončí. Další náležitosti se totiž vztahují k pasům dětí, přepravě dětí a jejich zapsání do pasu dospělého, „pasům“ pro naše čtyřnohé miláčky a tak dále. Před cestou zvláště do zahraničí, třeba před nadcházejícími jarními prázdninami, tedy odborníci ÚAMK znovu upozorňují – pamatujte na nezbytné dokumenty.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky