Technologické inovace u BMW. Budoucnost BMW EfficientDynamics

učící se navigace
učící se navigace
Čtvrtek, 7. 7. 2011, 21:08 - Přístup BMW EfficientDynamics, jehož cílem je zvyšování účinnosti automobilu jako celku, má, jak jsme představili v předchozích dílech Technologického seriálu BMW Group, mnoho podob. Soustředí se nejen na zdokonalování stávajících automobilů, ale komplexně se zabývá též mobilitou budoucnosti. Ať už ale bude budoucí automobil BMW poháněn jakýmkoliv druhem motoru na jakýkoliv typ energie, vždy bude přístup BMW EfficientDynamics aktuální.

To ostatně ukazují i některé nové technologie, které BMW Group aktuálně vyvíjí. Kromě řešení, která jsme již uvedli v tomto seriálu dříve, se jedná zejména o novinky využívající stále intenzivnější propojení jednotlivých systémů automobilu. Právě toto propojení může vést ke snížení spotřeby o dalších přibližně 15 procent. Přístup BMW EfficientDynamics se v tomto ohledu potkává s programem BMW ConnectedDrive.

Pracuje se na tom, aby automobily byly i bez přímých příkazů řidiče aktivní a samočinně reagovaly na nejrůznější situace. A současně se například připravovaly na budoucí situace. Právě to v budoucnu přinese ještě více komfortu a dynamiky a to vše při snížení spotřeby paliva. Jinak řečeno: účinnější dynamika – EfficientDynamics.

Další informace pro správný výběr trasy.
Úspora paliva a snížení emisí není vždy pouze úkolem automobilu. Značný vliv na ně má také řidič a jeho jízdní styl. Zároveň  je  také jeho rozhodnutí týkající se konkrétní trasy. I proto BMW Group vyvíjí algoritmus, který při vypočítávání optimální trasy nenabízí pouze optimální, nejkratší nebo nejrychlejší  trasu. Kromě vzdálenosti a času řidiči nabídne také informaci o předpokládaném množství spotřebovaného paliva. Řidič se tak bude moci rozhodnout, zda zvolí raději úsporu řekněme 15 minut času, nebo 2 litrů paliva.

Aby udávané hodnoty byly v maximální míře přesné a odpovídaly realitě, dokáže systém pracovat s jízdním stylem konkrétního řidiče. Náročnost jeho jízdy na palivo automobil analyzuje během prvních přibližně 500 kilometrů jízdy. Do výpočtu se započítává například i nutnost čerpání paliva u konkrétní nebo libovolné čerpací stanice.

Plná integrace navigace s ostatními systémy automobilu.
Značné množství energie, a tím i paliva, lze uspořit v případě, že automobil ví, kde se bude pohybovat a jaký druh provozu na něj čeká. Tyto informace automobilu dokáže zprostředkovat především navigační systém. Jednou z možností, jak využít informace o budoucím typu provozu, je jízda setrvačností aplikovaná u samočinných převodovek. V některých případech je totiž výhodnější jet s odpojeným motorem (zařazený neutrál), který by jinak automobil zpomaloval. Neuspoří se sice přímo palivo, protože motor stále běží na volnoběh, kdy má spotřebu od přibližně 0,5 do 1 l/h, avšak zvýší se dojezd automobilu při jízdě bez plynu, což je ona kýžená úspora. Při sešlápnutí brzdového pedálu dojde okamžitě k připojení motoru a využití jeho brzdného účinku, během něhož dochází k regeneraci kinetické energie a dobíjení akumulátoru. K úsporám paliva dochází při jízdě setrvačností již v situacích, kdy došlo k odpojení motoru na dvě sekundy a více. Je zřejmé, že tento druh zvyšování účinnosti automobilu může být do automobilu integrován bez dodatečných mechanických úprav a jeho potenciál lze ještě více využít po aktivaci jízdního režimu ECO PRO, který je standardní výbavou stále většího počtu nových modelů BMW.

Propojení převodovky s navigací: Zvyšuje radost z jízdy a snižuje spotřebu.
Jednou z možností zvětšení radosti z jízdy a současného snížení spotřeby paliva je také vyvíjený systém propojení navigačního systému s převodovkou. Nejde však o to, že převodovka v zatáčkovitém terénu aktivuje sportovní režim, jak se o tomto spojení často hovoří, ale o skutečně inteligentní řízení řadicí strategie podle profilu silnice a jízdního stylu řidiče. BMW Group vyvíjí systém, který bude číst profil vozovky před automobilem a jednotlivé zatáčky při rozhodování o řazení „spojovat“. Tím bude mít řidič vždy připraven optimální rychlostní stupeň například pro akceleraci ze zatáčky.

Prediktivní hospodaření s energiemi šetří po kapkách, ale neustále.
Jízdy v kolonách, na dálnici, v obytných zónách – jízdní režimy automobilů mohou být velmi rozmanité a pro každý z nich je z hlediska účinnosti optimální něco jiného. Aby se jim však automobil mohl přizpůsobit, potřebuje o nich vědět. K tomu se využívá navigační systém a stejně tak stále přesnější dopravní zpravodajství.

Příkladem zvyšování účinnosti cestování je například situace, kdy se automobil chystá přejet z okresní silnice na dálnici. V ten okamžik systém řízení teploty sníží teplotu chladicí kapaliny a na dálnici, kdy je potřeba výkonu více, tak bude v počátečních fázích motor spotřebovávat méně energie na chlazení. Naopak ve městě například v kolonách, kdy se neočekává po motoru odevzdávání maximálního výkonu, systém teplotu naopak zvýší, a tím omezí množství energie spotřebovávané na chlazení a současně sníží vnitřní tření motoru. Je zřejmé, že podobnou „znalost“ prostředí před vozem, lze mnohem účinněji využít například v hybridních automobilech při řízení dobíjení jejich akumulátorů. Prediktivním hospodařením s energiemi lze uspořit 5 až 10 procent paliva.

Inteligentní učící se navigace: Ví kam jedete i bez zadání cíle.
BMW Group vyvíjí inteligentní navigační systém, který i bez zadání konkrétního cíle dokáže odhadnout, kudy řidič pojede. Navigační systém se v tomto případě učí nejčastěji projížděné trasy svého řidiče a současně zaznamenává také časy a dny, ve kterých je absolvuje. Systém si zapamatovává také často využívané individuální zkratky nebo oblíbené trasy. Když například v pondělí ráno řidič se svým vozem vyjede, systém určí, že s největší pravděpodobností jede do práce, ale přitom ještě odváží děti do školy. Když ale vůz vyjede v neděli, nejede se do zaměstnání, ale za sportem. Předpokládá se, že systém bude k odhadování cíle používat také informace z kalendáře telefonu řidiče. V úvodních fázích vývoje byla úspěšnost předvídání cest přibližně 30procentní, avšak nyní se již přibližuje 70 procentům. Po správném odhadnutí trasy může vůz kromě jiného aktivně využívat různá opatření při prediktivním hospodařením s energiemi.

BMW EfficientDynamics: Komplexní automobil budoucnosti s maximální efektivitou.
Z výše uvedených systémů, které BMW Group v rámci přístupu BMW EfficientDynamics vyvíjí pro blízkou i vzdálenější budoucnost, je zřejmé, že již nestačí, aby byl automobil jeden dokonale propojený celek, ale je třeba činnost automobilu přizpůsobit aktuálnímu prostředí. Právě tím se přístup BMW EfficientDynamics propojuje s další vývojovou strategií společnosti BMW Group – BMW ConnectedDrive, jež se kromě jiného soustředí na propojení automobilu a jeho okolí. A právě na tu se soustředíme v dalších dílech seriálu o technologických inovacích BMW Group.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky