Technologické inovace BMW Group. Asistenční systémy

Sobota, 23. 7. 2011, 6:51 - Program BMW ConnectedDrive v sobě spojuje mnoho pokrokových technologií, jejichž společným úkolem je zvýšení komfortu, stejně tak jako úrovně bezpečnosti. V mnoha případech dochází k prolínání zaměření jednotlivých systémů. Stejně je tomu také například u vyspělých asistenčních systémů, které jsou nabízeny ve vozech BMW.

Asistenční systémy moderních automobilů BMW využívají ke svým činnostem mnoho čidel, jejichž informace vyhodnocují a reagují na ně. Jedním ze senzorů, jehož význam pro aktivní asistenty neustále stoupá, je například kamera umístěná v modulu vnitřního zpětného zrcátka, jež monitoruje prostor před vozidlem. Zmínit je ale vhodné rovněž například radar adaptivního tempomatu Stop & Go v přídi či ultrazvuková čidla v zadním nárazníku, sloužící pro asistent přejíždění z pruhu do pruhu.

Vývoj v oblasti aktivních asistenčních systémů je velmi bouřlivý a značka BMW v něm má v celosvětovém měřítku s náskokem vedoucí pozici.             Z dnešního pohledu však lze říci, že jsme v tomto směru stále teprve na začátku vývoje. Díky inteligentní elektronice totiž automobily nyní začínají „vidět“ a rozlišovat různé jízdní situace tak, aby řidiči usnadnily řízení a současně jej chránily před případnými komplikacemi.

Na následujících řádcích představujeme vybrané asistenční systémy BMW, které jsou nedílnou součástí programu BMW ConnectedDrive.

Systém aktivní ochrany.
Novinka, která se na podzim 2011 objeví v nabídce pro BMW řady 5 (a později i v dalších modelech), je zaměřena na snížení následků nárazu. Systém při rozpoznání situace, kdy již nelze zabránit nárazu do překážky, automaticky zavře boční a střešní okna, přitáhne přední bezpečnostní pásy a v případě vybavení komfortními elektricky ovládanými sedadly optimalizuje také jejich polohu. To vše jsou opatření, která mohou omezit následky nehody na zdraví posádky. Jedná se o systém na pomezí aktivní a pasivní bezpečnosti.

Varování před kolizí.
BMW v současnosti používá dva systémy, jež varují před nebezpečně rychle se přibližující překážkou. O systému, jenž je součástí adaptivního tempomatu Stop & Go, se zmiňujeme v příslušné sekci. Novinkou je systém používaný v novém BMW řady 1, který využívá ke své činnosti kameru umístěnou před vnitřním zpětným zrcátkem. Vyhodnocením jejího obrazu dochází k rozpoznání potenciálně nebezpečných, rychle se blížících překážek. Na základě těchto informací systém řidiče dvoustupňově varuje před nebezpečím srážky. Při zmenšení odstupu od vozidla vpředu se nejdříve rozsvítí kontrolka na přístrojové desce, ve druhém stupni se kontrolka rozbliká a zazní zvukový signál – to v situaci, kdy je potřeba reagovat.

Adaptivní tempomat Stop & Go.
Adaptivní tempomat, který dokáže přednastavenou rychlost jízdy podle potřeby a provozu před vozem snížit na bezpečnou úroveň, je vybaven funkcí Stop & Go. Díky ní je tento systém schopen automobil v případě nutnosti samočinně zcela zastavit. K následnému rozjezdu je třeba pouze krátce stisknout plynový pedál. Systém je schopen automobil samočinně brzdit intenzitou až 4 m/s2 a současně řidiče varovat na potřebu zpomalení při nebezpečně rychle se přibližující překážce. 

Ukazatel dopravních značek.
Multifunkční kamera slouží kromě jiného také k rozpoznávání svislých dopravních značek udávajících rychlostní limity. Systém pracuje v kooperaci s navigačním systémem a příslušné rychlostní omezení zobrazuje na displeji mezi přístroji. Novinkou roku 2011 je rozšíření rozpoznávání dopravních značek o Zákaz předjíždění a konec tohoto zákazu. Stejně jako je tomu u značek rychlostních limitů, i v tomto případě systém rozpoznává taktéž doplňkové tabulky pod značkami, jež upřesňují jejich platnost. Systém je nabízen pro BMW řady 1, 5, 6, 7, X5 a X6.

Asistent jízdy v jízdním pruhu.
Jde o další systém, který využívá obraz čelní kamery. Řídicí jednotka rozpozná čáry oddělující jízdní pruhy a v případě, že se k nim vozidlo přiblíží, případně je bez použití blikače přejede, tak na tuto skutečnost řidiče upozorní. Systém je aktivní od rychlosti přibližně 70 km/h. K dispozici je aktuálně v modelech BMW řady 1, 5, 6, 7, X5 a X6.

Asistent přejíždění z pruhu do pruhu.
Systém, který usnadňuje přejíždějí z jednoho jízdního pruhu do druhého, pomáhá kromě jiného řidiči hlídat přítomnost automobilu či motocyklu v mrtvých úhlech vnějších zpětných zrcátek. Dvojice ultrazvukových čidel, umístěných v zadním nárazníku, monitoruje po obou stranách prostor šikmo za vozidlem do vzdálenosti přibližně 60 m. Případnou přítomnost cizího automobilu v tomto prostoru řidiči sděluje prostřednictvím kontrolek ve tvaru trojúhelníku, umístěných ve vnějších zpětných zrcátkách. Jakmile řidič v tomto okamžiku zapne blikač, kontrolka se rozbliká a systém mírnými vibracemi do volantu řidiče upozorní na potenciálně nebezpečnou situaci. Systém je nabízen pro BMW řady 5, 6, 7, X5 a X6.

Komfortní přístup.
Tento systém umožňuje odemčení, nastartování a uzamčení vozu bez nutnosti vyjmout klíček například z kapsy kalhot. Systém komfortního přístupu je nabízen pro všechny modelové řady BMW již několik let. Od podzimu 2011 je ale pro modely BMW řady 5 Sedan a BMW řady 5 Touring připravena také funkce bezdotykového otevírání zavazadlového prostoru. Díky ní postačí pod zadním nárazníkem pouze pohnout nohou a víko zavazadlového prostoru se v případě přítomnosti aktivního klíče v dosahu vozidla samočinně otevře. U modelu Touring dojde v závislosti na výbavě vozu k otevření buď pouze samostatného zadního okna, nebo v případě výbavy elektrickým pohonem též celého víka zavazadlového prostoru.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky