Společnost Volvo Car Corporation spolupracuje na projektu vývoje indukčního nabíjení elektromobilů

Volvo C30 Electric, montáž motoru
Volvo C30 Electric, montáž motoru
Pondělí, 13. 6. 2011, 11:59 - Volvo Car Corporation se podílí na projektu indukčního nabíjení. Ve spolupráci s belgickou technologickou a vývojovou firmou Flanders’ Drive a s dalšími subjekty připravuje Volvo Car Corporation systémy a metody, které by nevyžadovaly elektrické zásuvky ani nabíjecí kabely. V případě indukčního nabíjení je energie do baterie vozidla přenášena bezdrátově pomocí nabíjecí desky umístěné ve vozovce.

„Cílem samozřejmě je, aby vlastnictví a používání elektromobilu bylo co nejpohodlnější,“ vysvětluje Johan Konnberg, vedoucí projektu z divize speciálních vozidel společnosti Volvo Car Corporation. Firmě Flanders’ Drive bylo dodáno Volvo C30 Electric, které upraví pro indukční nabíjení. Toto předání vozidla představuje formální zahájení celého projektu nazvaného CED (Continuous Electric Drive). Dalšími jeho účastníky jsou vedle Volva a Flanders’ Drive (vlastněné belgickým státem) výrobce autobusů Van Hool a výrobce tramvají Bombardier.

Bezdrátový přenos energie

V případě indukčního nabíjení je do země zabudována nabíjecí deska – například v příjezdové cestě k domu, kde vůz parkuje. Nabíjecí deska je tvořena cívkou, která vytváří magnetické pole. Pokud nad deskou zastaví vozidlo, energie z desky je bez nutnosti fyzického kontaktu přenášena do indukčního přijímače vozu. Přenášená energie má formu střídavého proudu. Ten je následně v měniči vozidla přeměněn na stejnosměrný a následně slouží k nabíjení baterií elektromobilu. V případě baterie o kapacitě 24 kWh, kterou je Volvo C30 Electric vybaveno, by mělo nabíjení zcela vybité baterie trvat přibližně hodinu a dvacet minut. Hodnocený systém je dimenzován na 20 kW.

Vývoj a shromažďování znalostí

Výzkumem v této oblasti se zabývá několik automobilek a technologických firem. Žádná společnost však není schopna nabídnout na trh hotový produkt. „Pro indukční nabíjení zatím neexistuje ani žádný společný standard,“ říká Johan Konnberg. Zdůrazňuje důležitost účasti při vývoji a získávání informací o technologii pro vytvoření potřebné úrovně odbornosti v této oblasti.

„Jedním aspektem tohoto projektu je integrovat tuto technologii do povrchu vozovky a odebírat energii potřebnou pro pohon vozidel přímo odtud. Takto důmyslné řešení představuje jednu z možných cest pro budoucnost,“ uzavírá Johan Konnberg.

Volvo C30 Electric je součástí ambiciózní strategie společnosti Volvo Cars v oblasti zavádění elektromobilů. Je stejně dobře vybavené, komfortní, sportovní a bezpečné jako standardní automobil – zároveň však nabízí řidiči dojezd až 150 kilometrů na jedno nabití s téměř nulovými emisemi oxidu uhličitého. Dodávka první série 250 vozidel vybraným evropským zákazníkům začne ve druhé polovině roku 2011.

Petra Doležalová

 

 

 

 

 

« zpět do rubriky