Působivý výsledek projektu One Tonne Life

Úterý, 19. 7. 2011, 12:22 - Švédský ministr životního prostředí Andreas Carlgren v Hässelby nedaleko Stockholmu oficiálně ukončil projekt „One Tonne Life“. Po dobu šesti měsíců žila rodina Lindellových tak, aby jejich vliv na klimatické změny byl co nejnižší. Zaměřili se především na snížení emisí oxidu uhličitého z běžného průměru 7,3 tuny za rok na pouhou jednu tunu. Po strhujícím závěrečném sprintu rodina experiment zakončila s hodnotou 1,5 tuny. To znamená, že se všem jejím členům podařilo v porovnání se stavem v lednu snížit emise téměř o 80 procent.

Když Andreas Carlgren vypnul v domě „One Tonne Life“ důmyslný monitorovací systém Energy Watch od energetické společnosti Vattenfall, ukončil průlomový experiment rodiny Lindellových (otec Nils, matka Alicja a děti Hannah a Jonathan) zaměřený na snížení emisí oxidu uhličitého na jednu tunu na osobu za rok. Tato hodnota odpovídá množství, jehož bude pravděpodobně nezbytné dosáhnout, abychom předešli závažným změnám klimatu.

Osmdesátiprocentní pokles také potvrzuje, že cíl švédské vlády snížit emise oxidu uhličitého do roku 2020 o 40 procent je dosažitelný i pro průměrné domácnosti ‒ za předpokladu, že budou moci využívat nejmodernější dostupné technologie a know-how.

„Až k hranici 2,5 tuny nebylo nutné dělat v každodenním způsobu života žádné zásadní kompromisy. Poté se situace stala obtížnější. Život s emisemi na hodnotě 1,5 tuny pro nás byl extrémním zážitkem,“ poznamenává Alicja Lindell.

„One Tonne Life“ je projekt, v rámci kterého společnosti A-hus, Vattenfall a Volvo Car Corporation ve spolupráci s partnery ICA a Siemens vytvořily nezbytné podmínky pro klimaticky ohleduplnou domácnost.

Na šest měsíců Lindellovi opustili svůj vlastní dům ze 70. let minulého století a deset let staré automobily a přestěhovali se do nového, klimaticky šetrného dřevěného domu od firmy A-hus, kde měli k dispozici také bateriemi poháněné Volvo C30 Electric. Společnost Vattenfall zajistila elektřinu z obnovitelných zdrojů, nové energetické technologie a sledování spotřeby. Firmy ICA a Siemens spolupracovaly v oblasti dodávek potravin a domácích přístrojů.

Největší pokles v dopravě a spotřebě elektřiny

Oblastmi, kde se rodině podařilo dosáhnout nejlepšího výsledku, byly doprava a spotřeba elektrické energie.

Emise z dopravy poklesly o více než 90 procent, a to v neposlední řadě díky skutečnosti, že rodinné Volvo C30 Electric bylo dobíjeno pomocí elektrické energie z vodních elektráren. Rodinný dům, který vybudovala firma A-hus, si sám vyrábí elektrickou energii. Zbývající spotřebu ve špičce doplňuje elektřina z vodních elektráren, takže produkce oxidu uhličitého spojená s nakupovanou elektřinou je prakticky nulová. Emise oxidu uhličitého související s bydlením rodiny tak poklesly o více než polovinu.

Třetí oblastí, v níž rodina dosáhla vynikajícího pokroku, byly potraviny. Kromě pečlivého výběru přispělo k výraznému snížení emisí i to, že Lindellovi žádné potraviny nevyhazovali. Emise oxidu uhličitého související s výrobou potravin může každý snížit změnou výběru masa a zvýšením spotřeby zeleniny. Ke konci testu rodina konzumovala pouze vegetariánská jídla a mléčné výrobky byly nahrazeny alternativami ze sóji a obilovin.

Ambiciózní finální sprint - „závaží“ však rodinu stáhlo zpět

Kvůli dalšímu snížení emisí se rodina v závěrečném týdnu, kdy se přiblížila hodnotě 1,5 tuny, rozhodla zmenšit obývanou plochu o jednu místnost a eliminovat veškeré její vybavení.

„Během tohoto finálního sprintu jsme si odepřeli většinu jídel, která obvykle jíme. Kromě toho zcela odpadlo sledování televize, nákupy i výlety do kaváren či restaurací. Ale se ‚závažím‘ o hmotnosti 900 kilogramů se na jednu tunu dostat nelze,“ vysvětluje Nils Lindell.

Toto „závaží“ je tvořeno oxidem uhličitým vyprodukovaným při výrobě produktů nezbytných pro život, jako je samotný dům, solární panely, automobil, nábytek či oděvy.

„Emise vzniklé při výrobě těchto předmětů jsme nebyli schopni ovlivnit. Podařilo se nám však dokázat, že se správným know-how a motivací se lze hodnotě jedné tuny značně přiblížit. A nejen to – celých šest měsíců bylo skutečně zajímavým a informačně přínosným dobrodružstvím,“ uzavírá Nils Lindell.

Dobrodružství rodiny Lindellových můžete sledovat na internetových stránkách: www.onetonnelife.se

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky