Proč jezdíme po městě autem?

Úterý, 26. 9. 2017, 9:34 -

V Evropské unii je jednoznačně nejoblíbenější přeprava osobními automobily. Tak odpovědělo 54 procent respondentů. S velkým odstupem následují prostředky městské hromadné dopravy (19 %), chůze (14 %) a jízda na bicyklu (8 %). Na motocyklu (stejně jako vlakem) pravidelně jezdí jen 2 % dotázaných.

Evropští muži častěji než ženy volí jízdu osobním automobilem (59 vs. 49 %) a výrazně častěji jezdí na motocyklech (4 vs. 1 %). To ženy naopak více preferují pěší dopravu (17 vs. 11 %) a prostředky městské hromadné dopravy (22 vs. 15 %). Na bicyklu a vlakem jezdí obě pohlaví stejně často. 

Češi méně jezdí osobními auty (ve 47 %), proti evropskému průměru o to častěji využívají prostředků MHD (28 %). Ani chůze nám není cizí, volí ji 15 % dotázaných. Na jízdním kole denně za svými povinnostmi jezdí – stejně jako činí průměr EU28 – každý dvanáctý Čech. Naopak motocykl jako každodenní dopravní prostředek neuvedl nikdo z respondentů. Vlakem dojíždíme stejně často jako průměrný obyvatel EU.

Co rozhoduje při výběru způsobu přepravy v Evropě jako celku? Jednoznačně poskytované pohodlí (61 %) a rychlost (31 %). Dostupnost je důležitým kritériem pro každého šestého a cena jen pro každého osmého dotázaného. Každý dvanáctý uvádí, že není jiná alternativa k aktuálnímu způsobu přepravy. Bezpečnost zajímá jen 5 procent a ochrana životního prostředí téměř nikoho – pouhá čtyři procenta obyvatel EU28.

To Češi se rozhodují výrazně jinak. Nejvíce ze všech je zajímá dostupnost konkrétní dopravní služby (39 %) a rovněž cena (23 %). Také více preferujeme rychlost přepravy (38 %), bezpečí a kupodivu i dopad na životní prostředí (shodně po 6 %). Pohodlí nás zajímá jen ve 40 procentech a jen jedno procento uvádí, že není jiná alternativa k aktuálnímu způsobu dopravy.

Chtějí-li Evropané cestovat pohodlně, volí jízdu osobním automobilem. Ti spěchající usednou na motocykl. Prostředky městské hromadné dopravy jsou volbou číslo jedna, pokud se jedná o dostupnost, cenu a případně jedinou alternativu přepravy. Chůze je považována za nejbezpečnější, jízda na kole zase za nejekologičtější. Rozdíly mezi pohlavími nejsou příliš markantní. Muži si potrpí spíše na pohodlí (62 vs. 60 %), rychlost (34 vs. 28 %) a výhodnou cenu (12 vs. 11 %), ženy pak na dostupnost (17 vs. 16 %), bezpečí (6 vs. 5 %) a přátelskost vůči životnímu prostředí (5 vs. 4 %). Také častěji uvádějí, že nemají jinou volbu (9 vs. 7 %).

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky