Mlha je nepřítelem řidiče

Pátek, 20. 10. 2017, 9:46 -

íká se jí různě: bílá stěna, bílá smrt a podobně. Ani poslední označení není nijak přehnané, vždyť policejní statistiky za loňský rok říkají jasně: za mlhy bylo při dopravních nehodách usmrceno 16 osob, 32 zraněno těžce a 284 lehce.

Pravděpodobnost, že dojde při nehodě k usmrcení, je za mlhy 2,8x vyšší než při běžné havárii. Co mohou řidiči udělat pro snížení tohoto rizika? Odborníci ÚAMK hovoří o dvou krocích.

Předně je na místě v úsecích, kde je mlha, nevyužívat možnosti jet maximální povolenou rychlostí. Závisí od konkrétní situace, nicméně rychlostí, která dovoluje mimo obce bezpečněji zastavit nebo se vyhnout nenadálé překážce, je 80 km/h nikoliv povolených 90 km/h.

Platí obecné pravidlo, že na jakou vzdálenost dohlédneme za mlhy z automobilu, takovou rychlostí bychom měli jet. Samozřejmě, že už první setkání s mlhou by nás mělo varovat i pro další úsek naší cesty. Řidič by měl být na takovou situaci připraven. Před vjezdem do lesních úseků, údolí a podobně počítat s možností, že je nutné vinou mlhy snížit rychlost nebo dokonce brzdit.

Druhé, co je třeba udělat? Specialisté ÚAMK připomínají: používat při vjezdu a průjezdu mlhou tak zvaná mlhová světla. Ta jsou jak přední, tak koncové. Přední napomohou lépe vidět vám, to zadní upozorní přijíždějící zezadu řidiče, že je vpředu překážka. Rozhodně je tedy na místě za odpovídající situace mlhovky používat. K tomu jsou určeny.

Poslední slova, tedy že je na místě používat mlhová světla jen k tomu účelu, k němuž jsou určeny, je zcela na místě. Odborníci ÚAMK upozorňují na to, že při nesprávném používání mlhovek, omezujete všechny ostatní účastníky provozu a vystavujete se pokutě.

Proto znovu zopakujme – mlha vyžaduje své. Pamatujte na to, v zájmu svém i všech ostatních.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky