Kvalita pohonných hmot je nejlepší za patnáct let

Pátek, 25. 8. 2017, 15:25 - Česká obchodní inspekce provedla porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí roku 2016 a 2017. Z výsledků sledování vyplývá, že se kvalita pohonných hmot v letošním 1. pololetí oproti stejnému období roku 2016 mírně zlepšila. Jedná se dokonce o historicky nejlepší výsledek za prvních šest měsíců každého roku od doby, kdy ČOI pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky - za posledních 15 let.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí v roce 2016 a 2017.

Z nich vyplývá, že jakost pohonných hmot se v 1. pololetí roku 2017 oproti 1. pololetí roku 2016 mírně zlepšila, a to z 1,4% na 1,3%.

Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u automobilových benzinů z 0,6% na 1,9%.

Pokles nevyhovujících vzorků z 2,0% na 1,1% byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a u Etanolu E 85 bylo zjištěno zlepšení z 25,0% na 20,0%.

Vzhledem k vývoji na trhu došlo k poklesu míst, kde je možné odebírat vzorky směsného paliva a FAME, aa to kvůli novele zákona o spotřební dani a tím došlo k výraznému omezení prodeje těchto pohonných hmot.

Na stejné úrovni zůstávají odebrané a kontrolované vzorky CNG (0,0) a LPG pro pohon (0,0).

V 1. pololetí 2017 byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 657 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 528 vzorků.

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzinů a motorové nafty.

Česká obchodní inspekce uložila v prvním pololetí 2017 ve 14 případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Zákaz prodeje se týkal celkem 76 001,34 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2 200 384,51 korun.

Česká obchodní inspekce od roku 2001 monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic v celé České republice. Během posledních 15 let došlo k výraznému zlepšení kvality PHM (více na  https://www.coi.cz/vyvoj-jakosti-pohonnych-hmot-za-poslednich-15-let/). Přesto se objevují případy, kdy může docházet k poškození spotřebitele, ekologické zátěži nebo daňovým únikům.

Z těchto důvodů bude ČOI i nadále provádět kontroly jakosti všech dostupných druhů pohonných hmot.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky