Doprava v zahraničí první srpnový víkend. Ceny PHM v zahraničí

Čtvrtek, 3. 8. 2017, 8:59 -

Tento víkend zažijí čeští motoristé perné chvíle rovnou v naší kotlině. Jede se totiž Velká cena silničních motocyklů v Brně. Tento víkend bude tedy také komplikovaný z pohledu cestování. K závodům v ČR se přidávají druhé turnusy z německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Bavorsko. Sasko a část Skandinávie má naopak konec letních prázdnin a ve státech jako Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Porýní-Falcko a Hesensko končí letní prázdniny příští víkend. Což bude mít neblahý dopad na cestu zpět z dovolené.

Rakouský tunel Arlberg je uzavřen do října
Těžké časy začaly pro cestující v Tyrolsku a Vorarlbersku. Na silnici SS 16 se kvůli náročné opravě uzavřel až do 2. října Arlberg tunel. Během této doby bude doprava odkloněna přes paralelní průsmyk Arlberg. Mimo dopravní špičku tam dochází ke ztrátě 15 až 20 minut. O prázdninách jsou však očekávány dlouhé dopravní zácpy. Tato ztráta času se může výrazně zvýšit.

Dopravní omezení v Rakousku
Od pondělí 10. července do neděle 3. září opravují v Rakousku dálnici A23 před Vídní. Opravuje se tam vozovka a dva tunely (Stadlau a Hirschstetten) mezi exity Stadlau a Hirschstetten. V každém směru tam je průjezdný jen jeden jízdní pruh a Asfinag, což je tamní správce komunikací, doporučuje místo objíždět sjetím z dálnice A5 na rychlostní silnici S1 a dále pak pokračovat po dálnici A22, která vede od Znojma.

Hraniční kontroly v zahraničí
Německo namátkově kontroluje vozidla přijíždějící ve směru z jihu na sever. Delší fronty se tvoří zejména na hraničních přechodech Suben (A3 Linec - Pasov), Walserberg (A8 Salzburg - Mnichov) a Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim). Nejkritičtější je situace o víkendech a svátcích.

Rakousko v současné době sleduje své hranice se Slovinskem, Maďarskem a Slovenskem. U přechodů může nastat zpoždění kvůli kontrole platných cestovních dokladů. Stejně jako v Německu je povaha a rozsah kontrol přizpůsobována aktuální situaci.

Nicméně důsledná kontrola hrozí ze strany z Itálie. Vzhledem k rostoucímu počtu uprchlíků na Středozemní trase, uvažuje Rakousko o zavedení ostřejšího monitoringu na hranicích s Itálií. Není vyloučeno, že tento plán bude realizován v nejbližší době. 
 
Ceny PHM

  NATURAL 95 NAFTA LPG
Francie 34.68 Kč 30.87 Kč 20.60 Kč
Chorvatsko 31.94 Kč 29.70 Kč 11.47 Kč
Itálie 39.85 Kč 35.67 Kč 15.38 Kč
Maďarsko 28.32 Kč 28.21 Kč 19.29 Kč
Německo 34.47 Kč 29.20 Kč 15.90 Kč
Polsko 25.81 Kč 24.41 Kč 10.95 Kč
Rakousko 28.89 Kč 26.28 Kč 17.21 Kč
Slovensko 29.83 Kč 26.39 Kč 16.16 Kč
Slovinsko 32.18 Kč 30.20 Kč 16.16 Kč

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky