Diesel může být čistý

Diesel
Diesel
Čtvrtek, 1. 3. 2018, 11:46 - ADAC testoval přestavby starých dieselů – je to cestaPředně je na místě, aby ÚAMK společně s ADAC konstatoval, že není možné v souvislosti s omezováním vjezdu do německých měst, stejně jako možných úprav starších dieselů, aby splňovaly Euro 6, přenést všechnu tíži jen na motoristy. V tomto ohledu automotokluby Evropy očekávají aktivní a finanční spoluúčast státu a automobilových výrobců. Ale je vůbec možné pomýšlet o to, že se starší diesely stanou „zelenějšími“?

ADAC zorganizoval unikátní test, kdy zakoupil čtyři starší vozy se vznětovými agregáty a nechal je dodatečně vybavit, Závěr?  „Ekologizace“ motorů Euro 5 je technicky proveditelná - a přináší dobré výsledky. Potvrzují to závěry zkušeben jak německého automotoklubu, tak Ministerstva dopravy Bádenska-Württemberska.

Proč je na místě o takovém řešení vůbec přemýšlet? Jednoduše proto, že ze zhruba 15,4 milionu dieselů v Německu jen asi pětina splňuje nejvyšší ekologické normy Euro 6, takže teoreticky je 12,4 milionu aut na místě „zahodit“. To je zcela nereálné dokonce i v případě nejsilnější evropské ekonomiky, a zcela přirozeně to platí i pro vozový park České republiky. Prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček k tomu dodává: „Jakožto zástupci motoristů hájíme jejich zájmy. Je tedy třeba nahlas hovořit o tom, co se dnes týká bezprostředně německých motoristů, protože zítra se to dotkne českých. A my nechceme připustit, aby se celá tíže problému přenesla jen na samotné majitele starších dieselových aut.“

Jak je tedy možné situaci řešit? 

Dodatečnou montáží systému čištění výfukových plynů Selective Catalytic Reduction (SCR). Tato technologie dovoluje v případě vozidel s Euro 5 snížit emise oxidů dusíku v městském provozu, a to i za nepříznivých podmínek asi o 50 procent, v  ideálním případě až o 70 procent.

ADAC to prokázal zakoupením a úpravou čtyř ojetých dieselových vozů s Euro 5. A to od jednoho do pěti let stáří, s počtem najetých kilometrů od 20 000 až do 95 000. Jednalo se o: Mercedes B 180 CDI 1,5, Opel Astra CDTI Sports Tourer 1,7, Volkswagen T5 Multivan 2,0 TDI a Fiat Ducato 130 Multijet 2,3 D. Tyto automobily a jejich emise škodlivých látek byly měřeny jak před, tak i provedených úpravách v certifikovaných zkušebnách. Zároveň také za reálného provozu kombinujícího jízdu ve městě i mimo něj.

Před dodatečnou montáží SCR byly hodnoty všech čtyř vozidel výrazně nad povolenými limity emisí škodlivin a především oxidů dusíku. Po zásahu došlo k poklesu v průměru o 44 % u všech testovaných aut ve městě a mimo něj až na úroveň 88 %. Jednalo se o montáž SCR systém využívajícího dodatečné vstřikování močoviny (AdBlue) do výfukových plynů, což vyvolává chemickou reakci, při níž se oxid dusíku rozkládá na dusík (neškodný lidskému organismu) a vodní páru. Vedoucí zkušebny ADAC pan Reinhard Kolke po testech konstatoval, že se ukazuje, že SCR systém má potenciál a má šanci na další optimalizaci dokonce i za nepříznivé venkovní teploty kolem 4 ° C.

Podle Winfrieda Hermanna, ministra dopravy spolkové země Bádensko-Württembersko, testy prokázaly, že existuje vhodné řešení a nyní je na automobilkách, aby přijaly zodpovědnost za daný stav a hledaly cesty řešení. Je to ale podle jeho slov nezbytné udělat rychle.

A co to bude stát?

Náklady na modernizaci odborníci automotoklubu vypočítali na jednom vozidle na 1 400 až 3 300 euro včetně instalace.“Podle našeho odhadu by náklady měly být v horní třetině uvedeného cenového rozpětí," doplňuje expert německého automotoklubu R. Kolke. Hlavní je, že existuje cesta, technické řešení, které může relativně mladé diesely, které by jinak čekaly jen a jen restrikce, dostat na úroveň odpovídající Euro 6, a tedy umožnit jim běžný provoz po dobu jejich životnosti.

« zpět do rubriky