Deset přestupků, které soustavně děláme

Úterý, 19. 9. 2017, 9:40 - Vsadíme se, že přestože patříte mezi dobré a ohleduplné řidiče, už jste to někdy udělali: troubili, protože auto před vámi při zelené na semafor nevyrazilo dost rychle, při odbočování nebo změně jízdního pruhu jste nezapnuli směrové světlo nebo něco podobného.

Sestavili jsme deset dopravních hříchů, které motoristé páchají, aniž by si mnohdy uvědomovali, že jde o přestupky s možnými následky. Tím myslíme jak možné havárie, tak postihy-pokuty. Možná, že jste na některá pravidla jen pozapomněli, a tak vám je nyní odborníci ÚAMK připomenou.

Parkování v požární zóně
Žádný oheň široko daleko, nikde přece nehoří. Takže jaképak váhání – zaparkujeme například v prostoru před požární zbrojnicí, kde je přitom žlutě vyznačena plocha zákazu zastavení. Podobná prostranství, stejně označená mohou být ovšem za objekty jako jsou školy a další. Nikomu zdánlivě ani tam nepřekážíte, „jen“ případnému požárnímu vozidlu, které z požární zbrojnice nemůže vyjet, u školy zase nemůže zaparkovat u přívodu vody a podobně. Po pravdě, takovéto nevhodné parkování vypadá jako trivialita, ale ve skutečnosti jde o velké ohrožení majetku a osob v případě požáru. Tomu odpovídají pokuty, které se například v Německu pohybují v rozmezí 35 až 65 eur a ztráty jednoho bodu. Nemluvě o tom, že i v Čechách v takovémto případě hrozí odtažení vozidla a s tím spojené výdaje a pokuta. 

Změna jízdního pruhu bez „mrknutí“
Lenost, nepozornost nebo neznalost? I to mohou být důvody, proč někteří řidiči při přejíždění do jiného jízdního pruhu nebo změně směru, či odbočování nepoužívají směrová světla. Přitom je to povinnost. V lepším případě, jestliže auto změní směr bez „blinkru“, jde jen o nečekaný manévr, v horším řidič porušující předpisy přinutí jiné účastníky ostře brzdit a v nejhorším může dojít i k havárii. Za změnu směru bez směrovky hrozí řidiči pokuta například v Německu 10 euro. Mnohem dražší je to, pokud dojde k nehodě, nemluvě o postupu pojišťoven, které mohou krátit své finanční plnění. 

Zip: Příliš brzy, příliš pozdě
Ten obrázek se v Čechách stále opakuje prakticky v každém místě, kde je snížen počet jízdních pruhů a měl by se používat systém „zipu“. Jedni z pruhu, který končí a spojuje s průběžným, se snaží dostat co nejdříve, druzí naopak na poslední chvíli s nutností brždění a zpomalování vlastního i průběžného jízdního pruhu. To je samozřejmě špatně. Metoda zipu je postavena na plynulém vjíždění vozidel z končícího pruhu do toho průběžného, a to před překážkou. Pokud se toto pravidlo nedodržuje, nebo porušuje, hrozí až pokuta. Stejně tak v případě omezení a ohrožení jiného účastníka. A to počínaje částkou 2 000 Kč. 

Jízda za zhoršeného počasí se zapnutou mlhovkou
Za podzimního počasí se častěji setkáváme s řidiči, kteří už za nižší viditelnosti zapínají zadní mlhové svítilny. Prosím, ne! Mizerné počasí k takovému kroku neopravňuje. Obecně totiž platí, že mlhovku lze použít za dohlednosti menší než 50 metrů. Přičemž vůz by neměl jet rychleji než 50 km/h. V Německu je za porušení předpisu stanovena pokuta 20 euro.

Stopka: Zastavit? A proč? 
Předpis zná každý. Při vjezdu do křižovatky stejně jako u značky stop, je třeba zastavit. Ať už na hlavní silnici, na níž z vedlejší silnice vjíždíte, něco vidíte, nebo se vám zdá, že je cesta volná. Příkaz k zastavení je třeba brát doslovně. „Stop, dát přednost v jízdě“, tak zní doslovně vysvětlení tohoto dopravního značení. Totéž platí v případě bílé čáry na vozovce. Pokud bude řidič přistižen, hrozí mu pokuta. V Německu je to 10 euro a u nás až 2500 Kč a 4 body k tomu.

Můžete? Neplaťte?
Pro českého motoristu to stále není samozřejmost, ale v zahraničí běžná záležitost – používání parkovacího kotouče, který umístíte za oknem a vyznačíte dobu začátku stání v daném místě. Naopak v Rakousku, Německu a ostatních zemích zcela běžná záležitost. Pokud si motorista myslí, že bez kotouče může parkovat na místě bez omezení, vyvede ho z omylu případná pokuta, která se pohybuje mezi 10 a 30 euro.

Na parkovišti, jako na silnici

Jak se chovat například na parkovišti obchodního domu, které je soukromým pozemkem a tudíž není veřejnou komunikací? Jak se vám zlíbí? I tací motoristé existují, nicméně v případě havárie policie posuzuje chování každého podle toho, jaké by bylo obvyklé chování na veřejné komunikaci. Tedy držme se toho, že pravidla platí všude stejná a vyhneme se všichni možným vážným problémům, „ťukancům“ a podobně. Navíc je tu varování, na západ od nás, například v Rakousku a Německu platí, že byť se jedná o parkoviště, je-li zde použito vodorovné či svislé dopravní značení jako na běžné veřejné komunikaci, platí pravidla jako na silnici. Například podle § 8 silničního zákona má bez určení hlavní silnice přednost ten, kdo přijíždí z pravé strany. A je to jasné.

“Netrestat“ ty pomalejší
Potřeba „trestat“ ty opatrnější, pomalejší, starší řidiče nebo ženy za volantem, kteří podle některých nedostatečně rychle nezareagovali – nevyrazili na zelené, nezařadili se po předjíždění a podobně, je absurdní a trestné. Za ten nejmenší „trest“ bezohlední řidiči považují troubení na toho pomalého. Odborníci ÚAMK žádají - prosíme, netrubte! Vězte, že klakson je určen k použití v nebezpečných situacích, nikoliv jako projev něčí horké hlavy či neslušného chování. Kromě toho v řadě zemí jako například v Rumunsku, Itálii a dalších za bezdůvodné použití zvukového výstražného signálu hrozí poměrně vysoká pokuta.

Jízda i bez potkávacího světla
Jak nemístné „šetření“, tak zapomnětlivost, nebo technická závada v případě jízdy bez zapnutých potkávacích světel, může být pokutována. Hlavně ale ohrožuje. Je také na místě vědět, že například v Rakousku není povinné denní svícení, naopak u nás a ve většině zemí Evropy – ano. U nás vám hrozí pokuta až 2000 Kč a v Německu 60 Euro.

Diskotéka v autě?
Váš oblíbený song si „vychutnáte“ jen na maximální hlasitost své audio soustavy? Nebo naopak se sluchátky na uších? V obou případech je za takový poslech hudby stanovena například v Německu pokuta 10 Euro.

Takže rada expertů ÚAMK na závěr – i zdánlivě malé přestupky jsou stále porušením dopravních předpisů a tedy postižitelné. Hlavně ale, i těchto 10 „malých“ přestupků může být důvodem velké havárie.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky