Co se starými diesely?

Středa, 29. 11. 2017, 8:39 - Znečištění ovzduší ve městech, a to vinou příliš vysoké koncentrace oxidů dusíku (NOx) a pevných částic je už neúnosné. Má to i finanční souvislosti. Nejen v podobě zdravotního stavu obyvatel, vyšších nákladů na jejich léčení, předčasná úmrtí a s tím související nedostatek pracovních kvalifikovaných sil. Jsou tu i další náklady, jež země, které neplní EU schválené normy, čekají. Hovoříme o sankcích Evropské unie, které hrozí Německu, Itálii a dalším zemím. K městům, která jsou na tom v Německu nejhůře, patří Stuttgart, ale i Mnichov, Düsseldorf nebo Hamburk.

Hlavní příčinou je vysoká koncentrace oxidů dusíku v ovzduší, jejichž zdrojem jsou především starší diesely. Co s tím? Existují jednoduchá, ale ne zcela efektivní opatření, jako jsou zákazy vjezdu starší dieselových vozidel do center měst. Dalším krokem je možné „dovybavení“ špinavých dieselů přídavným zařízením na bázi močoviny, které by snížilo podíl škodlivých látek v ovzduší.

Hnutí nazvané Národní fórum Diesel vytvořilo koncept přeměny 13 milionů starších naftových motorů v ekologicky přijatelnější vozidla. Spolková ministryně životního prostředí Barbara Hendricksová také navrhuje zavedení další, a to tak zvané modré plakety pro vjezd do měst, na kterou by dosáhla pouze vznětová auta splňující Euro 6. Otázka ovšem zní, jsou dieselová vozidla splňující Euro 6 skutečně „čistá“? Jak ukázal „dieselgate“, není tomu tak. V reálném provozu i tato auta produkují více oxidů dusíku, než stanovuje norma.

Co navrhované řešení a dodatečná úprava 13 milionů starších vznětových automobilů? Diskuse vedou k tomu, že by se týkaly vozidel splňujících normu Euro – 4, 5 a zřejmě i 6. Prvním opatřením je aktualizace softwaru. Jak rychle může být u tak vysokého počtu provedena? Nebude to mít následky na spotřebu nebo životnost motoru? Na tohle ještě ani odborníci nemohou dát zcela jednoznačnou odpověď. Další krok představuje přídavné zařízení na bázi močoviny, které by redukovalo látky znečišťující ovzduší ve výfukových plynech. Automobilky sdružené v asociaci výrobců VDA jsou toho názoru, že řešením je posunout hranici aktivace katalyzátoru, který je nyní v činnosti obvykle od 17 stupňů Celsia. Kdyby se aktivoval od 10 stupňů Celsia, došlo by k redukci NOx až o 50 %.

Ovšem Jochen Flasbarth, státní tajemník Spolkového ministerstva pro životní prostředí řekl po setkání s prezidentem VDA Matthiasem Wissmannem, že navrhovaná opatření by vyžadovala mnohem větší zásah do motoru, než jen úpravu software. Agregát by musel být vybaven katalyzátorem za použití roztoku močoviny (AdBlue). Šlo by tedy o dodatečné zařízení kontrolované řídící jednotkou vozu a navíc vyžadující jistý prostor „pod kapotou“. Oficiální čísla sice nejsou k dispozici, ale kvalifikovaný odhad hovoří o nezbytných nákladech 1,5 až 2,5 miliardy euro. Proč jsou očekávané náklady tak vysoké a nutná úprava tolika vozů? Odpověď je prostá. Protože jen jedno z pěti registrovaných v roce 2017 v Německu vozidel s naftovým motorem plní emisní normu Euro-6. Téměř 40 % v Německu plní jen Euro-5, dalších 40 % Euro 1 až 4.

Co tedy bude následovat? Enviromentální německá organizace zabývající se čistotou ovzduší (DUH) požaduje zavedení modrých ekologických plaket, které by zcela zakázaly vjezd dieselů do městských center. Už nyní o tom jednají například ve Stuttgartu, kde byl vyhlášen plán zlepšení ovzduší. Podpořil ho i zemský ministr životního prostředí Winfried Herrmann, který prohlásil: „V zájmu zdraví místních obyvatel je nezbytné jak zamezení vjezdu starých dieselů do města, tak dovybavení starších vozidel se vznětovými motory tak, aby plnily předepsané limity.“ 

V Hamburku 2. května 2017 v souladu s plánem Hamburger Abendblatt zakázalo město vjezd nákladním vozidlům, které nesplňují současné normy Euro 6, na dvě hlavní dopravní tepny města.

Mnichov: rozhodnutím Nejvyššího bavorského správního soudu má být od konce roku 2017 zakázán vozidlům s naftovým motorem zcela vjezd do centra. Zda toto rozhodnutí bude ve skutečnosti realizováno, závisí na federálních zákonodárcích, kteří toto rozhodnutí musí potvrdit nebo odmítnout. Nicméně signál byl jasně vyslán.

Stejně tak v Düsseldorfu. Zde DUH žalovalo jak samotné město, tak spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko za překračování povolených limitů znečištění ovzduší v Düsseldorfu a vyzvala k okamžitému zákazu dieselů. 

DUH žaloval hned několik spolkových zemí, které jsou odpovědné za nedodržování ochrany ovzduší ve městech: Kolín nad Rýnem, Bonn, Aachen, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt, Mainz, Stuttgart, Reutlingen, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden a Berlín.

Co z toho plyne? Že pro řešení situace se německá veřejnost, odborníci i politici stále více kloní ke dvěma opatřením – omezení či úplnému zákazu vjezdu dieselů, pokud neplní Euro 6, do center města. A druhé: pro všechna ostatní auta se vznětovým motorem jsou nezbytné dodatečné úpravy, aby se dostaly na danou úroveň. Zda, kdy a za čí peníze budou opatření přijata, je jinou otázkou. Ovšem zjevně velmi blízké budoucnosti.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky