Co nedělat v Německu

ilustrační foto
ilustrační foto
Čtvrtek, 25. 5. 2017, 9:07 -

Blíží se čas, kdy se budeme vydávat na delší jarní nebo letní cesty po Evropě, a velmi často část naší trasy povede po německých dálnicích. 7 rad, co je na nich povoleno, a naopak zakázáno, připravili odborníci ÚAMK ve spolupráci s německým partnerským autoklubem ADAC.

Jaké otázky se mohou v souvislosti s jízdou po dálnici vynořit? Například: smíme v případě zácpy na dálnici vystoupit z auta nebo použít odstavný pruh pro opuštění dálnice na nejbližším výjezdu? Existuje i řada dalších otázek. Tady je 7 otázek a odpovědí na ně:   

Záchranná ulička
Jakmile se vytvoří kolona na dálnici, je povinností myslet a také se připravit na to, jak rychle vytvořil nouzový jízdní pruh. A to takový, aby na dvouproudé dálnici vozidla záchranné služby projela ve středu. Na silnici se třemi nebo více jízdními pruhy se vytváří nouzový pruh mezi levým a ostatními jízdními pruhy. Kdo pravidlo poruší, může očekávat minimální pokutu od 20 eur.

Použití krajnice
Bez ohledu na to, jak je dálnice zablokována, je jízda v odstavném pruhu zakázána. Dokonce i ti, kteří použijí krajnici, aby rychleji dojeli na odpočívadlo, riskují pokutu 75 eur a jeden bod. Naopak existuje na německých dálnicích jedna výjimka: světelnými tabulemi nad dálnicí může být otevřen při zácpách odstavný pruh jako přídavný.
Pokud jde o zastavení v odstavném pruhu, je to možné výhradně jen při havárii anebo poruše. Za každé jiné situace je stání na krajnici zakázáno. Za porušení, jen zastavení, je pokuta 30 euro. Při parkování, je to ještě více: 70 eur a ztráta jednoho bodu.

Vystoupit na dálnici?
Podle pravidel silničního provozu (§ 18, odst. 9, věta 1) takové počínání není dovoleno, a to ani v případě dopravní kolony. Pohyb osob po dálnici je povolen pouze v případě dopravní nehody. Porušení se trestá základní pokutou 10 euro.
V případě, že je provoz na dálnici uzavřen po dlouhou dobu, a policie podá informaci o omezení provozu, je samozřejmě možné „protáhnout si nohy“. Ani za této situace se to nerovná povolení procházet se po vozovce. V žádné z těchto situací nelze samozřejmě ani bránit průjezdu záchranářů.

Předjíždění vpravo
Známé „podjíždění“ na dálnici je v Německu velmi závažným dopravním přestupkem, za který hrozí běžně pokuta 100 a více euro, stejně jako ztráta bodu. Výjimkou je pouze situace, kdy vinou dopravní  situace rychlejší levý pruh buď zcela stojí nebo jede maximálně 60 km/h. Pak je možné jet v pravém od něj pruhu rychleji, maximálně ale jen o 20 km/h a tedy „předjíždět“ vozy v levém pruhu.

Couvání a otáčení se
Couvání nebo dokonce otáčení se na dálnici je samozřejmě nemyslitelné. Nic takového není povoleno. O závažnosti daného přestupku svědčí i fakt, že základní pokuta za daný přestupek činí 200 eur. Výjimku tvoří jen situace, kdy takový povel vydá na místě policie.

Telefonování
Naprostou samozřejmostí je zákaz telefonování za jízdy, což v řadě míst na německých dálnicích kontrolují kamery. Dokonce i v dopravní koloně je telefon přísně zakázáno používat bez hands-free. Jedinou výjimkou je situace, kdy vůz strojí v koloně a má vypnutý motor, vzhledem k dlouhému čekání. Ve všech ostatních situacích je výše pokuty od 60 eur a ztráty jednoho bodu výše.

Průjezd motocyklu za dopravní zácpy
Motocyklisté nemají oprávnění ani v případě stojících kolon projíždět na dálnici mezi nimi. Takové konání se trestá pokutou ve výši 100 eur a odebráním jednoho bodu. Samozřejmě je možné míjet kolonu v levém pruhu, ale ve většině případů nebudou mít, vzhledem ke stojícím vozidlům také v levém pruhu, dostatek prostoru, aby udržovali bezpečnou vzdálenost od kolony. Proto se ani toto nedoporučuje.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky