Co napoví čísla VIN kódu?

Pondělí, 22. 5. 2017, 8:07 -

Mohli bychom ho přirovnat k číslu občanského průkazu konkrétního automobilu. Zkratka VIN pochází z anglického – Vehicle Identification Number (VIN). Jedná se celkem o 17 znaků a jejich poskládání je jasně a jednoznačně stanoveno normou ISO 3779-1983. Od osmdesátých let se používají jednotně, nehledě na značku a model auta. 

Vše začíná trojmístným kódem přiděleným dané automobilce, přičemž první znak vypovídá o místě výroby daného vozidla. Například evropské producenty hledejme pod písmeny S až Z. Následuje konkrétní region, jako například ČR se skrývá pod písmeny TJ až TP. Konkrétně Škoda auto Mladá Boleslav má označení TMB.

Následující číslo napovídá o produkci automobilky. Třeba číslovka 9 v Evropě znamená výrobu do 500, v USA do 2000 ks ročně.

Šestice dalších kódů je jako v „občance“ už nikoliv místem narození, ale popisem automobilu. Zde je na dané automobilce, jaká písmena či číslovky zvolí pro odlišení: modelu, motoru…

No, a osm zbývajících znaků je pořadové výrobní číslo daného vozidla a jde do takových detailů, že vypovídá o převodovce, výbavě, modelovém roku, ale i místě výroby. Kupříkladu, škodovky vyrobené v Mladé Boleslavi jsou s číslovkami 0 až 2, naopak produkce z Kvasin používá číslovku 5.

Tohle číslo samozřejmě máte jako v „občance“ auta, tedy technickém průkazu, ale i na kovovém štítku umístěném v motorovém prostoru, případně za čelním oknem, na bočním sloupku, pod koberečkem spolujezdce a podobně.

Jakmile něco na těchto číslech v motorovém prostoru a jinde, nebo v technickém průkazu, nesedí, je to varování, že je vůz „slepen“ třeba z více dílů. Naše legislativa v případě oprav, havárie a podobně ale připouští „přeražení“ čísel, o čemž ale musí být záznam ve velkém technickém průkazu. V každém případě je „občanka“ každého auta vypovídající údaj a její poškození či absence je velkým problémem. Jak jsme totiž naznačili, ve VIN se dá číst stejně jako v občanském průkazu každého z nás.

ÚAMK

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky