Vodohospodáři plánují v roce 2018 proinvestovat 435 miliónů korun

Čtvrtek, 18. 1. 2018, 8:31 - OSTRAVA - Vodohospodáři v povodí Odry plánují celkové investice do vodních toků a vodních děl pro rok 2018 ve výši zhruba 435 milionů korun, z nichž 252 milionů bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství.

Velkou část financí ve výši 180 milionů zajišťuje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Největší investice budou v oblasti podpory prevence před povodněmi.

Dalšími drobnými zdroji financování budou územní rozpočty jednotlivých měst a obcí. Zvláštní kapitolou jsou peníze ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří zejména výstavba přehrady Nové Heřminovy. Na běžnou údržbu a opravy vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce zhruba 103 milionů.

 „V letošním roce by měla být v rámci investic dokončena významná a rozsáhlá rekonstrukce vodního díla Šance, budeme pokračovat v realizaci potřebných opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V oblasti údržby a oprav nám svěřeného majetku v letošním roce například opravíme hráz vodní nádrže Bílovec včetně odtěžení nánosů. Nánosy budeme v letošním roce odtěžovat také na vodní nádrži Bartošovice I“, řekl Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

V roce 2018 bude dokončena také významná rekonstrukce Staroměstského jezu na řece Ostravici, budeme pokračovat v realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření na Mohelnici, či zahájíme výstavbu ochranných hrází v Holasovicích.  Další významnou stavební akcí pro rok 2018 je oprava Vítkovického jezu na řece Ostravici. 

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář