V Ostravě probíhají XXIV. Dostálovy dny

Čtvrtek, 12. 10. 2017, 14:05 - OSTRAVA - V úterý 10. října započal čtyřiadvacátý ročník odborného kongresu Dostálovy dny. Tato vzdělávací akce je zaměřena na problematiku urgentní medicíny, probíhá již řadu let v Ostravě a také letos ji hostí Clarion Congress Hotel. Celostátní konferenci pořádá Česká lékařská společností J.E.Purkyně, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, a to ve spolupráci s Moravskoslezskou záchrannou službou. Účastníky jsou především lékaři záchranných služeb a urgentních příjmů nemocnic, stejně jako zdravotničtí záchranáři. Konference se účastní také medici, studenti lékařských fakult.

Dostálovy dny znamenají pro odborníky z oblasti přednemocniční neodkladné péče možnost dozvědět se novinky v oboru, přinášejí však i vzájemnou výměnu zkušeností a nezbytnou odbornou diskusi. Kongres i v tomto roce nabízí řadu velmi důležitých témat. Mezi ně patří například blok o traumatologii a hromadných neštěstích, kardiopulmonální resuscitaci, či odborném vzdělávání. Dalším tématem jsou v poslední době hojně diskutované domácí porody, ale také kupříkladu psychiatrická problematika nebo přednemocniční akutní péče o seniory. Moderní medicína s sebou přináší i řadu etických dilemat a proto zazní i příspěvky s touto tématikou a řada dalších.

Mimo hlavní přednáškový sál jsou připraveny workshopy na téma porodů mimo zdravotnické zařízení. V rámci kongresu ale probíhají také pracovní jednání Odborné společnosti urgentní medicíny, sekce medicíny katastrof, či pracovní sekce pro leteckou záchrannou službu.

Dostálovy dny jsou již tradičně místem slavnostního předání Ceny Asociace Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za rok 2017, která je udělována pracovníkům z jednotlivých krajů. Ocenění za Moravskoslezský kraj převzal letos MUDr. Milan Ticháček, který zasvětil velkou část svého profesního života záchranné službě. Řadu let pracoval v manažerské funkci i jako výjezdový lékař, a to na opavské záchrance. Na cenu Asociace ZZS ČR byl nominován za svůj dlouholetý přínos v oblasti rozvoje přednemocniční neodkladné péče i svědomitě vykonávanou práci lékaře ZZS.

Program kongresu vyvrcholí ve čtvrtečních (12. října) odpoledních hodinách. 

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář