Radnice pokračuje v kontrolách problémových bytových domů na Ostrava-Jih

kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
Čtvrtek, 22. 2. 2018, 11:19 -

OSTRAVA - Ve středu 21. února 2018 kontrolovali úředníci a policisté další dva domy s celkem 120 byty v lokalitě Ostrava-Dubina. Zda užívají nájemci bytových domů V.Košaře 4 a 5 na Dubině sto dvacet obecních bytů a společné prostory řádným způsobem a v souladu s platnou nájemní smlouvou a domovním řádem, kontrolovali ve středu od 16 hodin zaměstnanci odboru bytového hospodářství a odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Městskou policií Ostrava.  

 „Nájemci bytů si opakovaně stěžovali na zhoršené podmínky bydlení z hlediska rušení nočního klidu, závadné chování osob, znečišťování a poškozování společných prostor domu a jeho okolí. Byli jsme upozorněni i na opakovaný výskyt osob bez přístřeší ve společných prostorách domu, časté zásahy ze strany policie, hasičů a záchranné služby, došlo zde i k fyzickému napadení domovníka,“ jmenuje radní Markéta Langrová hlavní důvody kontroly, která přinesla potvrzení uvedených skutečností. „Tyto domy sledujeme již delší dobu. Kontrola předčila naše očekávání, bohužel v negativním slova smyslu. Navíc jsme zjistili nové skutečnosti, které také budeme neprodleně řešit. Není v zájmu radnice coby řádného hospodáře, aby lidé, kteří ničí obecní majetek a dělají ze života peklo slušným občanům, nadále žili v obecních domech,“ dodává Langrová s ujištěním, že radnice udělá vše proto, aby zde mohli slušní obyvatelé těchto domů žít spokojeně a beze strachu.

Pronajímatel provedl kontrolu dodržování povinností nájemců, ověřoval počet nahlášených osob žijících v bytě, technický stav bytů včetně závad a poškození obecního majetku. Výsledky jednotlivých šetření byly zapsány v záznamu o kontrole bytu a na základě jejich vyhodnocení přistoupí radnice k vyplývajícím opatřením.

Předchozí kontroly bytových domů již přinesly výsledky: „Po prvních kontrolách v domech na ulici Čujkovova, při nichž jsme zkontrolovali celkem 288 bytů, jsme mohli učinit konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků a problémů. Celkem 12 bytů musí jejich dosavadní obyvatelé na základě výzvy vyklidit, dalších 12 nájemců obdrželo písemné upozornění k odstranění závadného chování a k dodržování platného a účinného domovního řádu,“ uvedla k výsledkům dosavadních kontrol M. Langrová s tím, že ochranu slušných nájemníků považuje vedení městského obvodu za jednu z priorit a kontroly v problémových domech budou pokračovat. Domy již zkontrolované budou i do budoucna pečlivě sledovány a bude prověřováno, zda byla přijatá opatření dostatečně účinná.

Redakce Ostrava Online

kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
kontrola bytových domů
 

« zpět do rubriky


Komentáře

podnět

Mělo by se to kontrolovat častěji.I v centru Ostravy je dost takových rodin,za které musí trpět normální nájemníci.

Přidat komentář