Předsedou představenstva strojírenských Vítkovic se stal Martin Žák

Úterý, 14. 11. 2017, 17:27 - OSTRAVA – Novým předsedou představenstva společnosti Vítkovice, a.s. se stal Martin Žák, který v tomto statutárním orgánu zasedá od loňského 15. listopadu. Pětatřicetiletý manažer je současně šéfem představenstva ve společnosti Vítkovice Doprava. Aktuálně je rovněž předsedou představenstva společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Představenstvo Vítkovic nyní společnost přímo řídí, stejně tak společnost Vítkovice Heavy Machinery je řízena přímo představenstvem v čele s Martine Žákem.

Martin Žák je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava. Ve Vítkovicích pracuje od roku 2008, prošel mnoha funkcemi v mateřské i dceřiných společnostech a velmi dobře zná celou skupinu. Jeho výhodou je detailní praktická znalost všech vítkovických provozů a zkušenost v jednání s obchodními partnery i státní správou. Na pozici předsedy představenstva Vítkovic a Vítkovic Heavy Machinery nahradil Libora Witasska.

Dozorčí rada Vítkovic současně poslala do představenstva mateřské společnosti Michaelu Žvakovou, která je ředitelkou strategického nákupu Vítkovic a jednatelkou společnosti Vítkovice Machinry Trade s.r.o. Představenstvo společnosti Vítkovice, a.s. je tedy nyní ve složení: Martin Žák, Igor Vlček (místopředseda), Rodan Broskevič a Michaela Žvaková.

Vedle novinek v představenstvech společností Vítkovice a Vítkovice Heavy Machinery dnes došlo také ke změně v managementu Vítkovic Heavy Machinery. Představenstvo vzalo na vědomí odstoupení generálního ředitele Martina Bednarze.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář