Ostravu obohatí nové muzeum hromadné dopravy

Pátek, 21. 4. 2017, 12:04 - OSTRAVA - Rada města schválila v úterý 18. dubna veřejnou zakázku na vyhotovení konceptu Muzea MHD, dokumentaci pro jeho vybavení a výkon činnosti koordinátora za maximálně 2 miliony korun bez DPH. Expozice Muzea MHD bude umístěna v prostorách areálu v blízkosti ostravského hlavního nádraží, ohraničeného ulicemi Wattovou a Špálovou.

K podání nabídky budou osloveny kanceláře z České republiky i ze zahraničí, mezi nimi např. Josef Pleskot, který již v Ostravě realizoval několik úspěšných projektů. Mezi oslovenými bude ostravská, pražská a liberecká kancelář. Vytipovaná zahraniční studia jsou z Berlína, Schwaig bei Nürnbergu, Bergeijku a Vídně. Nabídku však může poslat neomezený počet zájemců. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 31. července do 13 hodin.

Technickou kvalifikaci bude muset dodavatel doložit seznamem referenčních projektů, které realizoval v posledních 7 letech. Z něj musí být zřejmě, že mezi referencemi má alespoň 1 návrh, studii či projektovou dokumentaci zaměřenou na výstavní expozici veletrhu, muzea, science centra nebo zábavní park o minimální ploše 1000 m2.

Cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti hravou formou nejen historii, ale také současný vývoj MHD. Vytvořit předpoklady pro zájem návštěvníků o techniku a technické obory a také pro vzdělávání v této oblasti nenásilnou a zábavnou formou. V neposlední řadě cílí na popularizaci MHD a tvorbu atraktivních prostor pro trávení volného času pro všechny věkové skupiny.

Hodnocen bude návrh provozních a výstavních prostor, venkovní expozice a zpevněné plochy, orientace vstupních prostor a vymezení funkčních ploch.

Další hodnocenou oblastí bude předložený návrh výstavních prostor, důraz bude kladen na interaktivní zaměření exponátů, hravou formu prohlídky, nenásilnou edukaci návštěvníků s ohledem na historii techniky v Ostravě.

Součástí hodnocení bude také základní návrh grafiky a příklady interaktivní komunikace s návštěvníkem.

Porota vyhodnotí nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v poměru 20:80 %. Na základě součtu bodů v jednotlivých kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek.

Nabídky bude hodnotit pracovní skupina v tomto složení: radní pro dopravu Lukáš Semerák, technický náměstek Dopravního podniku Ostrava Martin Chovanec, za Magistrát města Ostravy vedoucí odboru strategického rozvoje Václav Palička, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Cyril Vltavský a vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Radek Muťka.

Zadávací podmínky budou zveřejněny v českém a anglickém jazyce od 24. 4. na profilu zadavatele: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11613. Nabídky bude možné podávat rovněž v obou jazycích.

K podání nabídky byli vyzváni tito dodavatelé: Architektonická kancelář ARKOS, Ostrava, Ing. arch. Josef Pleskot, Praha, Ing. arch. Miluše Suchardová, Liberec, Archimedes Exhibitions GmbH, Berlín, Germany, Kurt Hüttinger GmbH & Co. KG, Schwaig bei Nürnberg, Germany, BRUNS B.V., Bergeijk, Nederland, BWM Architekten und Partner ZT GmbHm, Vienna, Austria.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář