Na bezpečnost Opavanů od podzimu dohlíží celkem 17 kamer

Čtvrtek, 7. 12. 2017, 7:58 - OPAVA - Městský kamerový systém je ve slezské metropoli využíván od roku 2001. Možnost sledovat dění v ulicích má nejen pracovník operačního střediska Městské policie Opava, ale také policisté v budově Policie České republiky na Hrnčířské ulici. Jelikož byl původní systém značně zastaralý a technicky nebylo již možné přidávat další kamery, město se v létě roku 2016 rozhodlo provést jeho modernizaci.

Dlouholeté zkušenosti městských policií i Policie ČR prokázaly, že kamerové systémy napomáhají vytvářet podmínky ke zvyšování bezpečnosti občanů, ochraně jejich majetku a zajištění prevence v rámci veřejného pořádku. Postupně proto dochází k rozšiřování možností městského kamerového systému. V letošním roce se opět podařilo získat dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na další dva kamerové body. První z nich je umístěn na křižovatce ulic U Jaktařské brány a Rybí trh. Druhý mapuje veřejné prostranství i okolí hypermarketu Globus a další prostory výjezdu z Opavy na ulici Těšínská u kruhového objezdu. Současně je zde v součinnosti se státní policií velice moderním systémem monitorován průjezd vozidel. V rámci dotačního programu rovněž byla provedena výměna dvou stávajících analogových kamerových bodů za velice moderní digitální kamery s výborným rozlišením. Celý projekt si vyžádal náklady ve výši zhruba 900 tisíc korun. Polovina této částky byla financována z dotace.

Možnost využívání této moderní techniky výrazně zvyšuje efektivitu preventivní činnosti strážníků v terénu při dohledu nad veřejným pořádkem. Vzhledem k rozšiřování městského kamerového systému, které je plánováno i v dalších letech, došlo také k dokončení záměru zkvalitnit využívání možností systému obsluhou, která je výhradně určena k tomuto účelu.

Při výběru lokalit, které budou kamerami snímány, je přihlíženo především k detailní analýze bezpečnostní situace ve městě se zaměřením na trestnou činnost, zjištěné přestupky a jiné nežádoucí jednání. Taktéž je vždy potřeba vyhodnotit aktuální technické podmínky v místě. Principem využívání městského kamerového systému je monitorování veřejných prostranství, tedy prostorů přístupných každému bez omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví. Hlavním cílem je prevence kriminality a vytváření takzvaných "bezpečných zón", které odrazují pachatele od páchání trestné činnosti, protože je zde vyšší pravděpodobnost jeho odhalení a prokázání viny.  Praxe potvrzuje, že v místech dohledu kamer dochází ke snížení počtu případů kapesních krádeží, vandalismu, znečišťování veřejného prostranství, přepadení, vloupání do objektů a dalšího protiprávního jednání.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář