Informace o nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Informace o nezaměstnanosti
Informace o nezaměstnanosti
Čtvrtek, 8. 2. 2018, 9:31 -

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,1 % na 50 011, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 4,5 % na 14 606 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 5,9 %.

K 31.01.2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ostravě celkem 50 011 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 524 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 14 660 osob. Z tohoto počtu bylo 46 551 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let. Bylo to o 686 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 13 928.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 7 260 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 538 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 1 231 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 6 736 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 2 415 osob více než v předchozím měsíci a o 427 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 4 018, tj. o 1 740 více než v předchozím měsíci a o 483 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 877 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 242 více než v předchozím měsíci a o 151 méně než ve stejném období minulého roku; 2 718 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnaných osob byl zaznamenán v 5 okresech, největší nárůst byl v okresech Nový Jičín (+3,9 %) a Frýdek-Místek (+3,1 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ostravě 23 258 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 46,5 %. V evidenci bylo 8 093 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 733 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 44 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 776 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,5 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 12 912 uchazečů o zaměstnání, tj. 25,8 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31.01.2018 meziměsíčně vzrostl na 5,9 %.

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 5 okresů, a to Karviná (8,1 %), Bruntál (7,1 %), Ostrava (6,9 %), Opava (4,2 %) a Frýdek-Místek (3,9 %). Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Nový Jičín (3,8 %).

Meziměsíčně podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 5,5 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 6,2 %.

Kraj evidoval k 31.01.2018 celkem 14 606 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 633 vyšší než v předchozím měsíci a o 4 092 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (8,0), Bruntál (4,0) a Opava (3,7). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 1 421 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 5,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 553, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo během ledna letošního roku prostřednictvím finančních příspěvků podpořeno 259 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 161 osob.

Oborem činnosti, spojeným s podporou podnikání prostřednictvím nástroje SÚPM - SVČ, byla v tomto měsíci výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.

 

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1.     Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst  v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v okresech k 31.01.2018

Okres

Počet nezaměstnaných

Volná pracovní místa

Počet uchazečů na 1 VPM

Podíl nezaměstnaných osob [%]

 

Celkem

z toho ženy

 
 

Bruntál

4 670

2 148

1 176

4,0

7,1

 

Frýdek-Místek

5 944

2 546

2 025

2,9

3,9

 

Karviná

14 223

6 764

1 779

8,0

8,1

 

Nový Jičín

3 992

1 744

2 708

1,5

3,8

 

Opava

5 236

2 230

1 423

3,7

4,2

 

Ostrava

15 946

7 826

5 495

2,9

6,9

 

Moravskoslezský kraj

50 011

23 258

14 606

3,4

5,9

 

Česká republika

289 228

140 722

230 728

1,3

3,9

  

« zpět do rubriky


Přidat komentář