Dnes začala výstavba nového oddělení v MNO

Městská nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava
Pondělí, 16. 4. 2018, 14:21 -

OSTRAVA - V pondělí 16. dubna začaly úpravy pavilonu v areálu Městské nemocnice Ostrava. Vítěz veřejné zakázky, společnost Pozemní stavitelství Zlín, vybuduje podle projektové dokumentace oddělení Následné intenzivní péče v pavilonu H2 a vystaví novou chráněnou únikovou cestu z nově zřízeného oddělení, aby splňovala přísné protipožární předpisy. Práce v celkové hodnotě 14,47 milionu korun bez DPH (17,5 mil. s DPH) budou podle sjednaného harmonogramu ukončeny do 20 týdnů od převzetí staveniště, to znamená do 28. srpna 2018.

V budově H2 ve druhém nadzemním podlaží budou prostory, které jsou v současné době využívány jako pokoje lékařů, sklady a kaple, přebudovány na oddělení Následné intenzivní péče (NIP).

Úpravami vznikne samostatné oddělení NIP s kapacitou 6 lůžek rozmístěných do tří boxů. Oddělení bude tvořeno sesternou, třemi boxy pro nemocné, skladem zdravotnického materiálu, skladem odpadů, myčkou podložních mís, kuchyní, pracovnou staniční sestry s denní místností, sociálním zázemím se sprchou, úklidovou místností, místností pro záložní zdroj. Součástí stavebních úprav je také místnost pro zemřelé, která bude používána i sousedícími odděleními. Pro denní hygienu nemocných bude využívaná stávající společná lázeň na rozhraní mezi nově vznikající NIP a stávající lůžkovou částí. 

Součástí prováděných prací je vybudování chráněné únikové cesty z budovy H2, aby byl zajištěn únik z oddělení Následné intenzivní péče (NIP) ve 2. nadzemním podloží. Únik z pavilonu H2 je řešen přes pavilon H1 do volného venkovního prostoru.  Výškovou úroveň mezi pavilonem H1 a terénem překoná nová úniková rampa.

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem v Ostravě.

« zpět do rubriky


Přidat komentář