Biodiverzita v Zoo Ostrava: Ochrana mokřadních živočichů a zadržování vody v krajině

Biodiverzita v Zoo Ostrava
Biodiverzita v Zoo Ostrava
Úterý, 28. 5. 2019, 21:52 -

Ostravská zoologická zahrada věnuje pozornost nejen chovaným zvířatům, ale v podstatě všem živočichům a rostlinám, které se na stohektarové ploše zoo vyskytují. Pro mnohé druhy připravuje nejrůznější opatření s cílem zvýšit biodiverzitu areálu. Na jaře zde například vzniklo několik nových tůní pro mokřadní živočichy a zároveň k zadržení vody v krajině.   
 
Mokřadní živočichové představují jednu z nejohroženějších skupin. „Na rozdíl od volné zemědělské krajiny přežívají v ostravské zoologické zahradě některé druhy ve slušných počtech. Jsou mezi nimi bezobratlí i obratlovci, zejména plazi a obojživelníci. Management těchto skupin spočívá zejména ve vyhlubování a následném udržování vodních tůněk. Ty bývají různě velké – od několika stovek litrů až po desítky tisíc litrů. Jako všechny stojaté vody trpí po určité době zanášením organickým materiálem, a proto musejí být po několika letech vždy prohloubeny a pročištěny,“ vysvětluje Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření.
 
V letošním roce byly na území zoo vytvořeny dvě zcela nové tůně napájené z přítoku stávajících rybníků a dále byly prohloubeny čtyři stávající tůně. Objem zadržené vody se v nich pohybuje od 3 tisíc do 50 tisíc litrů, přičemž celkový objem zadržené vody činí  90 tisíc litrů vody.
 
Kdo takové tůně obývá?
V těchto tůních můžeme najít snůšky vajíček našich obojživelníků, nejčastěji skokanů hnědých, ropuch obecných, skokanů zelených i skokanů skřehotavých. Také zde žijí některé druhy čolků. Z bezobratlých jsou nejnápadnější vážky, které zde také snášejí svá vajíčka. Nejčastěji můžeme pozorovat šídlo modré, vážku ploskou, šidélko páskované a mnoho dalších druhů. Prvními obyvateli zde bývají i kachny divoké. Tůňky jsou oblíbeným lovištěm užovek obojkových, ale třeba i ledňáčků říčních. Ti v zoo letos poprvé i zahnízdili.

Kuňka obecná
Kuňka obecná
Ledňáček říční
Ledňáček říční
 

« zpět do rubriky


Přidat komentář