Bezdoplatkové zóny na Jihu? Rada znovu požádala o jejich vyhlášení

Radnice
Radnice
Pátek, 25. 5. 2018, 10:09 - OSTRAVA - Rada městského obvodu Ostrava-Jih ve čtvrtek 24. 5. 2018 znovu požádala

o vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón, a to u čtyř problémových oblastí na Jihu. Učinila tak již podruhé. Vloni požádala o vydání tohoto opatření obecné povahy ihned první den platnosti zákona, ale neuspěla.

 „Nejen městský obvod vynakládá velké úsilí a finanční prostředky na zlepšení stavu v ubytovnách a v jejich blízkém okolí. Složitost situace je dána i vysokou kumulací ubytoven. Na Jihu jich aktuálně máme čtrnáct. Rada znovu jednohlasně požádala o možnost vydání opatření obecné povahy s cílem zabránit rozšiřování problémových lokalit, kterými se často stávají právě ubytovny. Oceňuji, že této problematice konečně věnuje pozornost i vláda. Spolu s občany čekám na brzké praktické a pozitivní změny, které stávající situaci změní ve prospěch slušných lidí,“ uvedl starosta Martin Bednář. 

Vloni došel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který o věci rozhodoval v rámci přenesené působnosti, ve všech případech k závěru, že nebyly splněny zákonem o pomoci v hmotné nouzi předpokládané podmínky a toto opatření obecné povahy nevydal. 

Redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář