Téma: Sugesce k ovládání společnosti

Neděle, 13. 8. 2017, 8:46

Od nepaměti tento mechanismus využívaly kulty a církve všeho druhu. A proč to dělají? Inu - myslí to s námi dobře. Dokonce tak dobře, že nás ochrání před tím, abychom se namáhali myslet sami.

SUGESCE K OVLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI
(Nahlédněme pod pokličku našim plánovačům)

Sugesce je vědomá činost, která má za cíl spustit u dotyčné osoby chování u kterého si není vědoma jeho skutečné příčiny.
Od nepaměti tento mechanismus využívaly kulty a církve všeho druhu. A proč to dělají? Inu - myslí to s námi dobře. Dokonce tak dobře, že nás ochrání před tím, abychom se namáhali myslet sami. A to by nedělalo dobrotu..

Kulty a církve nevymizely, pouze některé z nich přišly sekularizací o část svojí moci. Nové druhy, které nám zde vyrostly mají též ve svém katalogu obrázky ráje, pouze celou věc postavily na tzv. vědeckém základě. Jejich řady naplnili mediální a marketingoví experti i psychologové, které už přestalo bavit dělat z lidí cvoky jednotlivě a snaží se tak činit v rámci širší společnosti, za což jim kyne větší profit, než z navyšování počtu klinických pacientů.

Za cvoka, či blba je pak přímo i nepřímo označen každý, kdo nevyhoví požadavkům zadavatele reklamy. Jinými slovy - nesplní svojí občanskou povinost v podobě koupě přílušného produktu, ať už jde o jakékoli zboží, či službu a to bez ohledu na jeho užitečnost pro cílovou skupinu. Tímto způsobem se vytvoří atmosféra, ve které je velice těžké odmítnout produkty, kreré nám nevyhovují, neboť bychom se rázem ocitli vyvrženi z cílové skupiny, se kterou nás pojí i jiné vazby, s čímž zadavatel pochopitelně od začátku počítá.

Tento mechanismus se dá ovšem použít nejen na jogurty, auta nebo hračky pro děti. Proto nebude od věci podívat se na světové dění z hlediska globálního a politického marketingu.

Jelikož zadavatel není idiot a má na paměti snižování nákladů, bude v minimální míře využívat placený kompars a příslušnými úkoly pověří i části civilního obyvatelstva, které se dané role rádo a zdarma chopí. Ovšem jen do chvíle, kdy si někdo pohyby svého doměle spontánního tance uvědomí jako výsledek posthypnotické sugesce, které byl vystaven.

Většinu populace však ani není nutno nějak zvlášt instruovat, neboť stačí jejich vrozené a nevědomé sklony jednoduše zpřáhnout do plachet a změnou jejich náklonu hnát plavidlo úplně jinam než ve měru větru.
Sofistikovanější metody - kumulace, ukládání a opětovné vyvolání takto získané energie už vyžaduje spolehlivou infratrukturu i vhodné uživatelské rozhraní s mistrně vyvedenou grafikou. Sugesce je pak nejen bez odporu přijímána, ale navíc i vyžadována. Svět chce být klamán a v klamu udržován. Proto bývá procitnutí tolik bolestivé a odmítané.

Abychom se tedy příliš neděsili, berme prozatím následující příklad jen jako nadsázku:


Zadavatel- NWO.

Cíl- Podstatné oslabení stávající Evropské kultury prostřednictvím likvidace jejích původních národů, neboť vykazují přílišnou rezistenci pro globální projekty

Příprava terénu- Dlouhodobá podpora natality u obyvatel odlišného civilizačního okruhu a jejich masivní transport na území hostitele + destabilizace příslušných krajin za účelem urychlení tohoto procesu.

Podprahová sugesce:
Kdo stojí v cestě tomuto cíli, ten je ...fob, ...ista atp.

Otevřená sugesce:
Musíš krmit moje děti, protože jich mám 12 a ty jenom jedno

Hlavní heslo- Svět patří všem, pomozme si navzájem!

Cílené odvedení pozornosti- Ochrání nás jedině naše armáda pod záštitou NATO a proto je třeba zvyšovat náklady na její rozpočet, zatímco zbraně v rukou civilních občanů představují nejvyšší míru ohrožení.

Bezpečnostní pojistka- Armáda není určena k obraně vlastního obyvatelstva, ale ke společnému cvičení a slavnostním přehlídkám. Velitel, který by dal příkaz k obraně, je ...fob, ...ista a půjde okamžitě před polní soud.

Použité prostředky- Netřeba tanků, ani Gripenů, neboť obsazení cizího území a porážky domácích obyvatel lze snadněji docílit zbraněmi, které najdou nejslabší místo protivníka mnohem spolehlivěji, než samonaváděcí střely. Naše kanóny nepotřebují ani vlastní munici, neboť v okamžiku vypálení zlikvidují protivníka příslušníci jeho vlastní kultury, kteří byli k tomuto účelu naprogramováni.

Podpůrné prostředky- Aby se účinek zesílil, je třeba s předstihem všechny odbojné jedince dostatečně neurotizovat, načež se u nich projeví afektivní reakce, které se s velkou slávou použijí jako důkaz jejich od počátku chybného a zavrženíhodného postoje (Já už ty čmoudy nesnáším, protože mi je pořád cpou) a dalším argumentem pro ještě tvrdší postup.


Nemusím snad zdůrazňovat, že pro hladký průběh tohoto projektu je nutné správné načasování a vzájemná spolupráce všech zúčastněných složek. Cílová skupina nesmí za žádných okolností znát skutečné složení našeho produktu a vedlejší účinky na organismus dříve, než po jeho konzumaci. Jedním z prvních příznaků je totiž selektivní slepota. Ta umožňuje do poslední chvíle nevidět, že ' Hanibal ante portas...'

A když by šlo už opravdu do tuhého a všechny tyto metody selhaly, je třeba hlasitě zvolat: MUSÍME JIM TY VRATA OTEVŘÍT NEBO NÁM JE VYRAZÍ! ...a to my přece nechceme, že?

František Filip Dvořák|

blog.idnes.cz

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář