Téma: Rozhovor s Petrem Hamplem o stavu naší společnosti a politické situaci v ČR

Úterý, 28. 7. 2015, 8:15

Petr Hampl, člověk, který sám sebe charakterizuje jako tatíka, který se živí normální prací, majitel malé firmy, expert na prodejní metodiky a marketing složitějších technologií, a po večerech se zabývá sociologií. Momentálně si dálkově dodělává doktorát na FF UK, kde již dříve dosáhl titulu PhDr., a přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu. Sám se označuje za populistického sociologa. Souhlasí s Edmundem Burkem, že předsudky lidu jsou spolehlivějším vodítkem pro život i pro řízení společnosti než moudrost filosofů, umělců, psychologů… a koneckonců i sociologů.

Stal se také jednou z tváří odporu proti islamizaci naší společnost a poskytl redakci Ostrava Online zajímavý rozhovor, který zde přínášíme.

Zdá se, že v posledních týdnech se politická scéně změnila víc, než za celé předcházející roky.

Opravdu. Při bližším pohledu se dokonce ukazuje, že se jedná o dvě změny, které probíhají zároveň a které spolu souvisí jen volně. Jedna z nich je dlouhodobá. Došlo ke změně politického spektra, které bylo desítky let v podstatě stabilní. Vytvořilo se nové uspořádání, které nejspíš přetrvá desítky let.

Vedle toho se do politiky po mnoha letech vrátily emoce. Znovu je tu něco, co hýbe národem.

Kde vidíte tu průlomovou změnu politického spektra?

V posledních 20 letech bylo možného každého politika, stranu či hnutí zařadit podle dvou dimenzí. V jedné dimenzi šlo o to, zda je spíš pro svobodu podnikání nebo spíše pro státní regulace. V druhé dimenzi šlo o to, zda je strana spíš o ochranu tradiční mravnosti nebo jestli podporuje volný přístup k drogám, privilegia pro lidi s neobvyklými sexuálními preferencemi apod.

V roce 2015 jsme vstoupili do období, kdy tato druhá dimenze mizí a kdy bude nahrazena vztahem k islámu a islámské imigraci. U každého politika a politické strany budou pokládány dvě otázky. Bude spíš zvyšovat daně nebo spíš snižovat daně? Jak se bude dívat na stavby mešit a na působení islámských duchovních ve věznicích?

Hovoříte o islámské imigraci. A co imigrace z dalších zemí?

V tuto chvíli nepůsobí dramatické problémy a to se nejspíš nebude měnit. Pochopitelně, voliči jsou znepokojeni imigrací obecně, ale když se podíváte podrobněji, vidíte, že se jedná téměř výhradně o problematickou imigraci z islámských zemí.

V posledních letech se politická třída a profesionální aktivisté pokoušeli vyvolat nálady proti českým občanům ruského původu a nenašlo to absolutně žádný ohlas. A je zřejmé, že ani Vietnamci, Číňani nebo třeba Ukrajinci se tady nepodaří zavádět šaríju. Nečekejme tedy, že by se z neislámské imigrace mohlo stát téma celostátní politické diskuze. Jinak tomu může být v místních záležitostech, je jasné, že pro občany Prahy 4 může být citlivý vztah k Vietnamcům a pro obyvatele Karlových Varů zase vztah k Rusům.

Hovořil jste o tom, že přibylo emocí, můžete to taky vysvětlit?

Když se ohlédnete za posledními roky, převládajícím postojem byla rezignace. Vyzkoušeli jsme různé politiky, ukázalo, že všichni kradou, nikomu se nedá věřit, nikdo neplní sliby, všichni kašlou na voliče… takže klesá účast ve volbách a když už tam lidé dojdou, hodí to někomu spíše náhodně nebo ze setrvačnosti.

Teď to vypadá, že se do politické diskuze opět vrací téma, na kterém občanům hodně záleží. Vrací se emoce ne v hádkách politiků, ale v lidovém prožívání.

Za prvé. Od roku 1945 se žádná česká vláda nechovala vůči vlastním obyvatelům tak urážlivě a arogantně, jako to dělá Sobotkova vláda. Dokonce i Klement Gottwald, který byl vybaven policejní mašinérií a mohl si dovolit absolutně cokoliv, stál o lidovou podporu. Zlom přinesla až situace s imigrací, kdy česká vláda věděla, že podpora přijímání islámských uprchlíků je nulová, že to je pro lidi důležité a přesto podnikla všechno, co bylo v jejích silách, aby jich sem dostala co nejvíc. Viditelně okázale. I bruselští úředníci byli překvapeni, kolik servilnosti Sobotko-Babišova vláda projevila. Ostře to kontrastuje s Polskem, Maďarskem a Slovenskem, jejichž premiéři se postavili na obranu svých zemí. A nakonec ještě Sobotkův tajemník ještě vzkáže lidem, že bude lámat jejich odpor. To je stejné, jako kdyby premiér obešel národ, zazvonil u každého bytu, člověk by otevřel, Bohouš Sobotka by vám plivnul do obličeje, pak se na vás hezky zazubil a pokračoval k dalšímu bytu.

Za druhé. Lidé mají strach a je to strach oprávněný. Tohle už není jenom o tom, zda vám bude Babiš nakukovat do ložnice a kolik zlikviduje živností. Všichni jsme s hrůzou sledovali dění v západní Evropě a zprávy o tom, že v roce 2030 nebo 2050 bude v té které zemi většina obyvatel muslimská a že tam pak snadno zavedou své muslimské zákony. Doufali jsme, že se tomu vyhneme a mohli jsme se tomu vyhnout. Ale pánové Sobotka, Babiš a Bělobrádek to sem přivedli. A jen kvůli tomu, aby mohli svým kamarádům přihrávat evropské dotace. Pokud nevyvolá emoce tohle, co by je ještě mělo vyvolat?

Formují se už i nové politické síly.

Ano, je jich spousta, ale fakticky je můžeme rozdělit do dvou výrazných skupin. Vládní propaganda se snaží lidi přesvědčit, že se jedná o jedno a totéž, a že to má být společně zlikvidováno. A skutečně už se podařilo určitou úroveň strachu vyvolat. Už jsem setkal s lidmi, co se bojí, že pokud budou protestovat proti islamizaci, hrozí jim vězení.

Nicméně pokud chceme porozumět dynamice politického dění, musíme ty dva směry velmi pečlivě rozlišovat.

A jak se od sebe liší?

Učitel pražské filosofické fakulty pan Barša napsal před časem článek, kde definoval „starou xenofobii“ a „novou xenofobii“. Stará xenofobie spočívá v tom, že člověk nenávidí černochy, Cikány, Asiaty apod. nebo jimi aspoň pohrdá. Nová xenofobie spočívá podle pana Baršy v tom, že pokud někdo odmítá základní hodnoty svobodné společnosti a chce se přistěhovat do Evropy, nutí ho „noví xenofobové“, aby ty hodnoty akceptoval. Jak výstižně napsal, „nová xenofobie vychází z univerzálních lidských práv jednotlivce“. Podle pana Barši jsou obě xenofobie stejně nebezpečné, protože podle něj má každý právo vzít si do evropských zemí své zvyky a zákony, jakkoliv barbarské, a má právo se podle nich řídit.

Jakkoliv je pan Barša nezajímavý blbeček, jeho rozlišení je cenné. V České republice se totiž zformovalo opoziční hnutí založení na staré xenofobie a vedle něj opoziční hnutí založené na „nové xenofobii“, tedy na přesvědčení o tom, že ve svých zemích nemusíme trpět kamenování a řezání hlav. Do role nejvýraznějšího představitele toho prvního proudu se postavil Tomio Okamura, nejvýraznější postavou toho druhého je Martin Konvička.

V podstatě tedy jde o rasistické hnutí a hnutí za občanská práva v původním významu toho slova. Jsou to hnutí, která míří opačným směrem a které spojuje jen kritika určitých kroků současné vlády. Je to tak?

Ano, tak je to dobře vyjádřeno.

Máte nějaký návod, jak snadno rozlišit, kdo kam patří?

Napadají mě čtyři znaky.

Za prvé. Co je chápáno jako hlavní problém, zda rasa nebo ideologie. Konvičkovské hnutí je zaměřeno proti určitým činům. Podle „konvičkovců“ by nikdo neměl šířit totalitní ideologie typu islámu. Nikdo nesmí usilovat o zavedení islámského práva šaríja. Nikdo nesmí zmlátit svou manželku, ani když mu to islám povoluje. Nikdo nesmí doktrinovat děti totalitními ideologiemi. Nikdo nesmí usilovat o zabití svého spoluobčana, ani když to nařizuje korán. A je lhostejné, jaké je člověk rasy nebo národnosti.

Okamurovské hnutí pohlíží na svět spíše etnicky. V pohledu tohoto proudu představují nebezpečí spíš příslušníci etnických a rasových skupin. Ideologie a náboženství vnímají spíš jako doprovodný jev.

Za druhé. Vztah k antisemitismu. Pro „konvičkovce“ je to něco absolutně nepřijatelného. Většina z nich stojí v konfliktech jasně na straně Izraele. Jsou pro ně nepřijatelné různé teorie, podle nichž za problémy Evropy mohou Židé či sionisté.

Hnutí, jehož nejviditelnějším představitelem je Tomio, naopak dává určitý prosto teoriím o tom, že hlavním problémem nejsou agresivní arabské režimy, ale Izrael. Spolupracuje s lidmi, kteří vytváří seznamy židů apod.

Za třetí. Vztah k násilí. Konvičkovo hnutí „nových xenofobů“ je důsledně nenásilné, „staří xenofobové“ se přinejmenším nebrání násilím vyhrožovat.

Za čtvrté. Smysl pro humor.

Jak je to s Romy? Pro okamurovské hnutí představují minimálně takový problém jako muslimští imigranti, konvičkovci k nim přistupují spíš smířlivě. Mnoho občanů ale udělalo zkušenost, která ukazuje, že soužití s Romy je opravdu nesnadné.

Soužití s Romy je nesnadné, protože sociálně demokratické vlády cíleně zavedly systém, který trestá poctivou práci a odměňuje kriminální životní styl. Romové se podle toho zařídili. Nic víc. Každý, kdo se stal obětí romského násilí, by si měl pro odškodnění dojít za Vladimírem Špidlou. Ten nese skutečnou odpovědnost.

Dobrá zpráva je, že kdyby byla zavedena rozumná pravidla, Romové by se do pěti let začali chovat jinak.

Proč se Tomio Okamura spojil právě se s proudem, který je spjat s rasismem a který může u běžných občanů vzbuzovat i určitý strach?

Pan Okamura je výrazně viditelná postava, nicméně zdá se, že ideové vedení tohoto proudu drží v rukou Národní demokracie, to je maličká politická strana navazující na český fašismus 30. let. Proč se Tomio Okamura dohodl spíše s nimi než s umírněným Martinem Konvičkou, to nedokážu říct. Ale odhaduji, že v tom hrály roli spíš osobní sympatie nebo nesympatie.

Vy spolupracujete s Martinem Konvičkou.

Stal jsem se řadovým členem Bloku proti islámu už v době, kdy toto hnutí nemělo žádné politické ambice. Minulý týden jsem vyjádřil, že jsem připraven pomoci Martinovi výrazněji, a před pár dny jsem byl požádán, aby zpracoval některé programové dokumenty. To je zatím vše.

Nemám ambice na politickou funkci, ale nechci islamizaci české republiky. Zatím to vypadá, že jdeme s určitým zpožděním stejnou cestou jako některé západoevropské státy.  Už jsme si zvykli číst v novinách, že ve Švédsku získají muslimové většinu v roce 2030, v Německu v roce 2050, v Belgii něco mezi tím atd. My tomu pořád ještě můžeme zabránit nenásilným způsobem.  Nemáme ale už času nezbyt. Takže dělám jen to, co by měl udělat každý slušný člověk, který nechce, aby on nebo jeho děti musely za pár let utíkat.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Komentáře

Co to jsou

rozumná pravidla, která by se zavedla a Romové by se do pěti let začali chovat jinak? Pokud je odstřihnete od peněz, práci si nenajdou (pracovat nechtějí, nic neumějí a mají nízké vzdělání) a budou krást nebo tyranizovat okolí. Policistů je málo a obyčejný lid se nesmí bránit.

Sociální dávky

Těžiště takových opatření je v navázání výplaty sociálních dávek na dodržování pravidel majority. Zejména na pravidelnou školní docházku dětí. S tím, že školy získají silné pravomoci dítě vyloučit, pokud nedodržuje řád školy. Pokusy o zavedení takového systému existují, zatím však chybí odvaha být opravdu tvrdý. Policistů je málo a jsou slabí jen proto, že neexistuje vůle. Jejich počet i pravomoci lze zvýšit, náklady budou vždy nižší než jaké přináší rozbujelý sociální systém.

Rozumná pravidla

Přečtěte si pane Honzo blogy pana Milana Radka, kde popisuje zkušenosti s romy v Mexiku. Možná si to pletu s jiným blogerem a USA, v tom případě se předem omlouvám. Ale to je jedno. Důležité je, že tam s romy žádné problémy nejsou, protože jim nikdo nic zdarma nedá a musí se uživit vlastní pílí. A (rasistický) světe div se, ono to funguje. http://milanradek.blog.idnes.cz/

Rozumná pravidla.

Jediná věc které cikáni (nebudu jim říkat romové dokud oni nepřestanou používat výraz gadžové) rozumí jsou peníze. Když se jim na ně šáhne, vše by jim bylo jasné.takže změnit systém přídavků na děti, aby se zavbránilo dalšímu množení. Na první a druhé dítě přidávky ve výši x, na třetí x/2 na každé další nic. Nepořizuji si na co nemám. Když dítě nepřijde do školy, odebrat část přídavků. Když chytnu nezaměstnaného v herně, to samé. A tak dále.Myslím že by celý problém rychle pochopili.A samozřejmě nebylo by to namířeno proti cikánům, platilo by to pro všechny.

Můj neojblíbenější

fašista. Díky za vás, vždycky jsem chtěl vědět jaké to muselo být před válkou v pohraničí. Vaše projevy jsou naprostá špička! Schvaluje 10 z 10 SSáčků!

"Policistů je málo" -

"Policistů je málo" - nenechte se mýlit, fízlů máme dost. To, že nejsou vidět, je jiný problém.

Blbeček

"Jakkoliv je pan Barša nezajímavý blbeček..." ...Hample, vy jste primitiv...

Barša

Pokud toto opravdu řekl: "má každý právo vzít si do evropských zemí své zvyky a zákony, jakkoliv barbarské, a má právo se podle nich řídit", tak je nejenom blbeček ale nebezpečný protistátní živel

Osmdesát procent lidstva...

...jsou primitivové. Hampl to ví, a proto taky ví, že se nemá za co stydět. Nazývejme věci pravými jmény: když je někdo blbeček, tak je holt blbeček. Důležité je, (1) aby to o sobě věděl, a (2) aby se to o něm vědělo. Jedině tak máme reálnou naději, že nedostane šanci škodit.

Rozhovor s blábolem

To je munumentální sra.čka. Hromada dojmů a blábolů, jak je u tohohle vola zvykem.

Islamizaci ČR nelze pasivně přihlížet!!!

Americká agentura 'Pew Research Center' uvádí (2015), že do roku 2050 budou muslimové v Evropě tvořit celou desetinu místní populace, v roce 2070 již pak předčí dokonce samotné křesťany! Jejich porodnost činí '3, 1' dítěte na matku... Citace: Deník, ÚT, Zahraničí, 14 S., 2015-07-04. Ve Francii je již nyní více než 2200 mešit a Dalil Boubakeur si jich žádá ještě minimálně 2x tolik! Neboť nedostačují prý kapacitní možnosti stávajících,... (Novinky.cz, 2015-04-04) F. Mogherini (EU) nedávno prohlásila, že je "politický islám budoucností Evropy" (ac24.cz, 2015-07-07), co si o tom máme, v kontextu současných reálií, myslet? To si snad dělala jenom legraci, né? Uřezané hlavy, znásilňování, únosy a vraždění, střílení turistů etc.... Historický přehled: Germanizace (2. světová válka), rusifikace (do 1989) a islamizace (od 2015-). Islám je velice radikální, expanzivní a násilné náboženství, které v tomto ohledu nesnese srovnání s žádným jiným! Citace z koránu: "Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali." (Číslo sury: 2, Název sury: Kráva, Arabský název: Al-Baqara, Verš: 191) V roce 2012 šokoval celou Belgii Fouad Belkacem, Maročan, který národu, jako muslim, sdělil: „My muslimové nemáme pro vás nevěřící a váš životní styl ani špetku úcty. Naše náboženství je nadřazené tomu vašemu. Pokud se vám to nelíbí, můžete se z Belgie odstěhovat,“ prohlásil. (Novinky.cz, 2012-06-09) Islamizaci ČR nelze pasivně přihlížet!!! Expanze islámu neprobíhá, jak lze vidět, vypozorovat, zrovna mírumilovně!

Přidat komentář