Havířov - dvě nové výstavy

HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
Středa, 7. 2. 2018, 13:38 -

HAVÍŘOV - Od 13. února budou v Památníku životické tragédie v Havířově-Životicích přístupné dvě nové panelové výstavy. Obě Muzeu Těšínska zapůjčil Památník Lidice, obě jsou věnovány našim speciálním vojenským silám. Výstavy budou přístupné každé úterý až do 26. 6. 2018.

ČESKÉ STOPY VE SKOTSKU

V létě 1940 se Velká Británie ocitla ve válce s nacistickým Německem osamocena. Tehdy přišel premiér Winston Churchill s doktrínou "podpálení Evropy", k jejíž realizaci byla vytvořena organizace SOE (Special Operations Executive). Jejím úkolem bylo vedení tajné diverzní války proti Německu, a to především podporou odboje v zemích okupované Evropy. S těmito plány korespondovaly představy nejvyšších představitelů čs. exilu, kteří v něm viděli způsob jak se zapojit do spojeneckého úsilí a zároveň domácímu odboji poskytnout materiální, technickou i personální pomoc. V letech 1941-1945 bylo připraveno 46 operací s nasazením 121 čs. parašutistů, z nichž 37 bylo skutečně realizováno a v jejich rámci bylo do akce vysláno 98 mužů. Většina z nich plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly nejen v okupované vlasti, ale i na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Nejúspěšnější byla operace ANTHROPOID - atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Cesta čs. vojáků, kteří byli pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu vybráni, začínala většinou ve Skotsku, na tamních farmách, zámečcích a hradech, které SOE proměnila na speciální výcvikové školy a centra. Svým nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zde Čechoslováci zanechali nesmazatelnou stopu.

DUM SPIRO SPERO

Výstava DUM SPIRO SPERO na více než stovce unikátních fotografií dokumentuje nasazení 601. skupiny speciálních sil v Kuvajtu, Iráku a zejména v Afghánistánu. Je zamýšlena jako hold prostějovského útvaru jednomu ze svých předchůdců a především pak 340 občanům Lidic, kteří se stali obětí nacistické bestiality.

Když se po teroristických útocích z 11. září 2001 objevilo volání po speciálních jednotkách schopných efektivně bojovat s nevypočitatelným nepřítelem, mnoho občanů České republiky teprve tehdy zjistilo, že i naše armáda disponuje dosud přísně utajovaným útvarem tohoto typu. Sídlí v Prostějově a jeho jméno - 601. skupina speciálních sil generála Moravce - je dnes již známé u nás i za hranicemi. Mezinárodní věhlas si vydobyl právě během svého opakovaného nasazení v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda na území Afghánistánu. Připravenost útvaru k plnění jeho úkolů až do krajnosti a za všech okolností symbolizuje motto DUM SPIRO SPERO (Dokud dýchám, doufám). 601. skupina speciálních sil generála Moravce má dlouhou a bohatou tradici. Přímo navazuje na čs. parašutisty vysazované v letech druhé světové války ze Západu i Východu na okupované území Československa i na příslušníky 2. čs. paradesantní brigády v SSSR, kteří prošli krvavými boji za Slovenského národního povstání. 

Redakce Ostrava Online

HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
HAVÍŘOV výstava
 

« zpět do rubriky


Přidat komentář

U
t
i
v
b
e
Kód vložte bez mezer.