Podnikatelské odbory zkontrolovaly práci Finanční správy

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Čtvrtek, 19. 4. 2018, 8:31 -

Finanční správa provedla kontrolu EET u malého podnikatele. Výsledkem bylo, že za nevystavenou účtenku v hodnotě 15,-Kč uložila pokutu 15000,-Kč. Podnikatelské odbory prozkoumaly celý případ a zkontrolovaly práci úředníků a konstatují:

  1. Nevydáním účtenky či nezaevidováním platby nebylo prokázáno krácení daní či nepřiznání tržby. Jedná se tedy o zcela marginální přestupek s nulovou mírou společenské nebezpečnosti.
  2. Pokuta je uložena v extrémně přehnané výši a jedná se tedy o neopodstatněnou tvrdost postupu státní správy.
  3. Úředníci ignorovali vysvětlení podnikatele a vůbec k němu nepřihlédli.
  4. Úředníci označili za přitěžující okolnost to, že podnikatel spáchal dva přestupky – nevydání účtenky a nezaevidování platby. Ignorovali tu skutečnost, že k tomu došlo jediným skutkem, a tedy to měli naopak vyhodnotit jako polehčující okolnost.

Z celého případu jasně vyplývá, že úředníci Finanční správy porušují základní pravidlo, kdy státní správa má přistupovat k občanům ohleduplně, vše má vykládat ve prospěch občana a hledat pro něj polehčující okolnosti. Úředníci naopak hledají, co by mohlo podnikateli přitížit.

Dále je zjevné, že rozpětí možných sankcí, až 500000,-Kč je zcela nepřijatelné pro marginální přestupky typu porušení zákona o evidenci tržeb. Toto rozpětí Podnikatelské odbory kritizovaly a požadují je řádově snížit.

Ukazuje se, že jediným „přínosem“ EET jsou statisíce kontrol a pokuty za nevydané účtenky či nevyvěšené cedulky. Jiný konkrétní výsledek EET ministerstvo financí neprokázalo.

Typická je i reakce ministryně financí Aleny Schillerové na to, že Podnikatelské odbory případ zveřejnily. Bez důkazů obvinila předsedu PO ze lži a tvrdí, že Podnikatelské odbory protokol o kontrole nemají nebo, že zkreslily jeho obsah. Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek se dohodl s Alenou Schillerovou na setkání, na kterém ji seznámí s celým případem a dá jí možnost omluvit se Podnikatelským odborům.

Případ kontroly EET doložený protokolem o kontrole a popsaný Podnikatelskými odbory není ničím mimořádný. Takto se kontroly Finanční správy chovají běžně a prostřednictvím EET vyvíjejí neoprávněný tlak na malé podnikatele a živnostníky.

 

Podnikatelské odbory žádají, aby byl zákon 112/2016 Sb., o evidenci tržeb zrušen.

Podnikatelské odbory žádají, aby byli potrestáni viníci, kteří zneužívají kontrol k šikanování podnikatelů.

« zpět do rubriky


Přidat komentář