Ostrava - Talents in Focus již 24. dubna!

in Focus
in Focus
Pátek, 20. 4. 2018, 11:46 -

Přilákat talentované aktivní lidi, podnikatele a zaměstnavatele do města nebo regionu má za cíl mezinárodní projekt IN FOCUS. V Ostravě řeší jako své téma tzv. “Talent attraction management“, což je strategické úsilí získat atraktivní pracovní příležitosti a lidi. Do projektu je zapojeno deset evropských měst, kromě Ostravy například Bilbao, Frankfurt, Porto, Turín nebo Bukurešť. Ostrava je do projektu zapojena  v rámci operačního programu URBACT.

Realizace projektu končí v dubnu a jeho cílem je sladit místní účastníky (firmy, podnikatelé i veřejné instituce), především statutární město Ostravu, Moravskoslezský kraj a Moravskoslezské inovační centrum ke spolupráci na aktivitách, které mají trvale nalákat talentované lidi do Ostravy a okolí a podpořit inovační výkonnost firem a institucí v regionu. Za tímto účelem se uskutečnilo osm pracovních setkání v Ostravě a devět mezinárodních setkání.  

Závěrečná akce s názvem Ostrava - Talents in Focus!!! se pro veřejnost uskuteční 24. dubna od 18 hodin v Impact Hubu Ostrava . Primárně je určena expatům - cizincům, kteří se usazují nebo se už zabydleli v Ostravě, ale nejen jim. Svižnou formou prezentací v angličtině budou moci všichni zájemci poznat místní organizace, které jim jsou schopné nabídnout své služby nebo pomoci se zaměstnáním a podnikáním, či zpestřením života v Ostravě.

 

Výsledkem projektu IN FOCUS je akční plán “Ostrava - Talents in Focus!!! Ten navzájem propojuje plánované aktivity města, kraje, univerzit, firem a neziskových organizací se společným cílem nalákat talentované lidi do regionu, udržet je zde a vytvářet podmínky pro dlouhodobou spolupráci v regionu i do budoucna.

Jako konkrétní příklady lze uvést, že pro lákání talentů se plánuje v rámci širší regionální marketingové strategie vytvořit komunikační plán a informační webovou platformu s informacemi o možnostech v regionu, nabídce kvalitního zaměstnání, dostupného bydlení, apod. Dále se plánuje například založení “expat centra“ a návazných služeb, které by poskytovalo zázemí a podporu cizincům v Ostravě. Již se také plánují nebo připravují aktivity zaměřené na podporu podnikavosti a inovativnosti pracovitých a talentovaných lidí a uplatnění podnikatelů a firem na místních i zahraničních trzích. Tyto aktivity cílí i na udržení kvalitních lidí v regionu. Další aktivitou je vytvoření sítě ambasadorů s cílem propagovat Ostravu jako kvalitní místo k životu a práci. Role města bude spočívat především v budování kvalitního a přívětivého prostředí a kvalitě a vstřícnosti poskytovaných služeb pro obyvatele a podnikatele.

Moravskoslezské inovační centrum je připraveno pokračovat v iniciaci a podpoře aktivit z akčního plánu IN FOCUS zaměřené na lákání a udržení talentovaných lidí, stejně jako na image města a regionu. Na oblast talent managementu bude díky tomu kladen ještě větší důraz v nově připravované inovační strategii regionu, tím aktivity a projekty nezůstanou jen „na papíře“. Díky tomu je zajištěna udržitelnost partnerství napříč místními organizacemi i příslib, že tyto aktivity povedou k potřebnému cílovému stavu, kterým je především zastavení procesu „odlivu mozků“ z Ostravy a regionu. IN FOCUS je také jedním z vlajkových projektů Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 (fajnOVA).

Zapojené organizace a účastníci expertní skupiny projektu IN FOCUS:

Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezské inovační centrum, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Moravskoslezský automobilový klastr, Agentura pro regionální rozvoj, Centrum na podporu integrace cizinců v Moravskoslezském kraji, OKIN BPS, Tieto Czech s.r.o., Bosch Termotechnika s.r.o., RESIDOMO, s.r.o., Impact Hub Ostrava, PATRIOTI MSK, z. s., RPIC-ViP s.r.o., BeePartner a.s., Foreigners Czech, 1st International School of Ostrava, RAYNET s.r.o., lifein.town / jsemzostravy.cz.

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář