Postřeh Vlastimila Tlustého: NE pro všechny a NE hned

Pondělí, 7. 8. 2017, 17:08 -

Převaha politiků úspěšně slibujících uspokojení tužeb natažených rukou voličů v duchu komunistického hesla "každému podle jeho potřeb" neustále roste u nás, v Evropské unii a ve většině členských zemí.

Dokonce si leckdo může myslet, že to tak ještě dlouho bude pokračovat.

Bylo by tomu tak, pokud by rostoucí podíl mezi nataženýma rukama a rukama tvořícími byl doprovázen přinejmenším neklesajícím podílem uspokojování jejich tužeb. Jinými slovy, kdyby platilo nejenom, že "zdroje jsou", ale dokonce, že "zdroje rostou nejméně tak rychle jak roste množství tužeb natažených rukou".

Rozvinutí této politicko - ekonomické analýzy do plné šíře nechám stranou a dovolím si soustředit pozornost čtenáře na jedinou okolnost.

Zatímco o Brexitu a všech jeho možných souvislostech jsou denně v evropských médiích stovky zmínek, téměř nikdo neuvádí ani nekomentuje fakt,že odchodem Velké Británie zmizí z rozpočtu EU znatelné platby Velké Británie a už vůbec nikde se nedozvíme, jak budou chybějící příjmy buď nahrazeny, nebo jak budou omezeny nekryté výdaje.

Máme-li už trochu zkušeností se skutečnou rovností práv mezi malými a velkými a mezi novými a starými v EU není těžké domyslet, že "solidárně" se s příjmy z EU nejpravděpodobněji budou muset rozloučit zejména takové země jako je Česká republika.

A to je moc špatná zpráva pro ty, jejichž politická moc stojí a padá s rozdáváním a slibováním ještě většího rozdávání.

V letošních volbách se to ještě neprojeví, ale v těch dalších určitě a zřetelně ano. A to je moc dobrá zpráva. Ne pro všechny a ne hned.

Vlastimil Tlustý

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář